SM Mlekpol na drodze do neutralności klimatycznej. „Spokojnie zmierzamy do 2026 roku”

SM Mlekpol na drodze do neutralności klimatycznej. „Spokojnie zmierzamy do 2026 roku”

Spokojnie i odpowiedzialnie zmierzamy do roku 2026, kiedy przedsiębiorstwa naszego formatu rozpoczną obowiązkową publikację niefinansowego raportu ESG – mówi Zbigniew Groszyk, wiceprezes Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol.

Raport ten, jak dodaje Groszyk, jest nie tylko „mapą” wskazującą drogę do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju, ale również obrazuje ład korporacyjny, kulturę zarządzania firmą oraz zaangażowanie w życie lokalnej społeczności. 

Kierunek: neutralność klimatyczna

Mlekpol już wiele lat temu wkroczył na drogę zmierzającą do osiągnięcia neutralności klimatycznej – zaznacza Zbigniew Groszyk. Spółdzielnia lata temu podjęła bowiem decyzję o wdrożeniu technologii niskoemisyjnych, eliminując całkowicie węgiel kamienny z procesów produkcyjnych.

Jak wspomina wiceprezes SM Mlekpol, kolejnym krokiem była inwestycja w produkcję własnej energii elektrycznej i cieplnej w ramach technologii wysokosprawnej kogeneracji. W procesie tym wykorzystywany jest gaz ziemny oraz biogaz pochodzący z nowo wybudowanej biogazowni Mlekpol.

Działania podejmowane przez te lata przez SM Mlekpol wraz z prowadzoną racjonalną gospodarką czynnikami energetycznymi cały czas podnoszą efektywność energetyczną naszej firmy i redukują jej emisyjności.

Zbigniew Groszyk, wiceprezes Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol

W 2024 roku firma dodatkowo powiększyła swój zespół o dyrektora ds. zrównoważonego rozwoju. 

Dzisiaj spokojnie i odpowiedzialnie zmierzamy do roku 2026, kiedy przedsiębiorstwa naszego formatu rozpoczną obowiązkową publikację niefinansowego raportu ESG

Zbigniew Groszyk, wiceprezes Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol

Droga do pełnej dekarbonizacji, jak zaznacza wiceprezes, wymaga jednak nie tylko działań wewnętrznych, ale również ograniczenia emisji w łańcuchach dostaw surowców.

W naszym przypadku głównym surowcem jest mleko i to ten obszar jest kolejnym filarem, nad którym będziemy pracować w ramach dążenia do osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Zbigniew Groszyk, wiceprezes Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol

foto: Zbigniew Groszyk, wiceprezes Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol (mat. redakcji)

Reklama