Tadeusz Mroczkowski, SM Mlekpol: Musimy zdjąć nadwyżkę mleka z krajowego rynku

Tadeusz Mroczkowski, SM Mlekpol: Musimy zdjąć nadwyżkę mleka z krajowego rynku

Polska to kraina mlekiem płynąca. W zakresie jego produkcji jest krajem samowystarczalnym z 30-procentowym udziałem eksportu. „Jest to bardzo dobra sytuacja, ponieważ możemy zagwarantować bezpieczeństwo żywnościowe i stać się motorem napędowym rodzimej gospodarki” – zauważa Tadeusz Mroczkowski, prezes zarządu Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol.

Sytuacja w branży mleczarskiej w Polsce

Polska znajduje się wśród kluczowych producentów mleka w Unii Europejskiej. W momencie, kiedy jego skup w kraju przekroczył 13 miliardów litrów, po latach udało nam się wyprzedzić Włochy. Większą produkcją charakteryzują się obecnie wyłącznie trzy kraje – Niemcy, Francja i Holandia.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo:

Jak zauważa prezes zarządu SM Mlekpol, ostatnie 30 lat w polskiej branży mleczarskiej upłynęło pod znakiem intensywnego rozwoju.

Nowe technologie związane z mechanizacją prac powiązanych z produkcją pasz i pozyskiwaniem mleka pozwoliły rolnikom na bardzo szybki rozwój swoich gospodarstw. Eliminacja pracy ręcznej umożliwiła masową produkcję mleka nawet w niewielkich gospodarstwach.

Tadeusz Mroczkowski, prezes zarządu SM Mlekpol

Eksport kluczowym kierunkiem rozwoju

Znaczny rozwój sektora umożliwił polskiej branży mleczarskiej zajęcie ważnej pozycji na światowych rynkach. Aktualnie, jak zauważa prezes SM Mlekpol, jesteśmy samowystarczalnym krajem, jeśli chodzi o produkcję mleka. Ważnym kierunkiem rozwoju krajowego sektora jest zatem eksport.

Obecnie ponad 30% krajowej produkcji trafia na rynki zagraniczne. "Dla Polski jest to bardzo dobra sytuacja, ponieważ możemy zagwarantować bezpieczeństwo żywnościowe i stać się motorem napędowym rodzimej gospodarki" – mówi Tadeusz Mroczkowski.

Dostrzegamy duży potencjał eksportowy, zwłaszcza do krajów Afryki i Azji, gdzie występuje niedobór produkcji własnej. Jako Mlekpol, z czternastoma wysoko wyspecjalizowanymi zakładami produkcyjnymi, jesteśmy w stanie podjąć to wyzwanie i eksportować naszą produkcję na te rynki.

Tadeusz Mroczkowski, prezes zarządu SM Mlekpol

Jak przyznaje prezes, głównym wyzwaniem, z którym mierzy się obecnie polska branża mleczarska, jest wysoka dynamika w skupie. „Na początku roku osiągnęła 10%, co może być problemem dla branży. W związku z tym musimy skupić się głównie na eksporcie, aby z rynku krajowego zdjąć nadwyżkę. W ten sposób nie będziemy podbijać cen, ale je obniżać” – podkreśla Tadeusz Mroczkowski.

2023 rok czasem wielu wyzwań oraz inwestycji

Oprócz rozwoju działalności eksportowej miniony rok przyniósł Mlekpolowi także kluczowe zmiany strukturalne. Z początkiem roku Spółdzielnia rozpoczęła działalność pod wodzami nowego zarządu. Na jego czele stanął Tadeusz Mroczkowski. Jak sam przyznaje, był to czas wyjątkowo wymagający.

Nowy Zarząd stanął przed szeregiem wyzwań. Skomplikowana sytuacja na rynku mleczarskim wiązała się wtedy głównie z załamaniem rynków eksportowych i wysokimi cenami głównych produktów. Rekordowo wysokie ceny czynników energetycznych przełożyły się na wysoką inflację oraz znaczny wzrost kosztów produkcji i przetwórstwa mleka.

Tadeusz Mroczkowski, prezes zarządu SM Mlekpol

Mimo wymagającej sytuacji na rynku 2023 rok był dla Mlekpolu również czasem finalizacji kluczowych inwestycji. Chodzi między innymi o uruchomienie pierwszej biogazowni przy Zakładowej Oczyszczalni Ścieków w Grajewie czy rozbudowę i modernizację kluczowych działów produkcyjnych, jakimi są masłownia i dział produkcji wyrobów UHT. 

W przypadku masłowni modernizacja polegała na dwukrotnym zwiększeniu możliwości produkcyjnych, a także wprowadzeniu innowacyjnych technologii związanych głównie z dodatkiem witamin i lipidów do masła. W tym czasie Spółdzielnia zwiększyła także o około 40% moce działu UHT. 

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo:

W 2023 roku SM Mlekpol włączył także do swoich struktur Łódzką Spółdzielnię Mleczarską JOGO, poszerzając swoją ofertę między innymi o kultowe lody Bambino.

Udało nam się zrealizować większość założonych celów gospodarczych. Co najważniejsze, po raz drugi w historii przekroczyliśmy pułap 2 miliardów skupionego i przetworzonego mleka. Na tym jednak nie koniec. W dalszym ciągu poszerzamy nasz rynek i wprowadzamy nowe produkty, za które otrzymujemy nagrody zarówno w konkursach branżowych, jak i konsumenckich.

Tadeusz Mroczkowski, prezes zarządu SM Mlekpol

foto: Tadeusz Mroczkowski, prezes zarządu SM Mlekpol

Reklama