Danone przeprowadził audyt w gospodarstwach mlecznych. Co wykazał?

Danone przeprowadził audyt w gospodarstwach mlecznych. Co wykazał?

W 2022 roku Danone zobowiązał się przeprowadzić audyt rolnictwa regeneratywnego we wszystkich gospodarstwach mlecznych, z którymi współpracuje. Firma zakończyła te działania pod koniec 2023 roku, wykazując, że 90% mleka jakie kupuje od rolników, pochodzi z gospodarstw w których obecne są te praktyki.

Praktyki regeneratywne w rolnictwie zyskują na znaczeniu w obliczu wyzwań takich jak zmiany klimatu, w tym coroczne skutki suszy, czy zła kondycji gleb. A zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego obecnemu i przyszłym pokoleniom nie będzie możliwe bez m.in. wody i gleby.

Producenci żywności wspierają rolnictwo

Jednym ze sposobów przeciwdziałania degradacji gleb jest wdrażanie praktyk regeneratywnych, czego ma świadomość coraz więcej producentów żywności, w tym Danone.

Firma Danone przeyznaje, że już teraz 79% współpracujących rolników stosuje praktyki regeneratywne, a 30% wdrożyło je na poziomie zaawansowanym.

Jednocześnie przeprowadzony audyt pokazał, że 90% mleka, jakie Danone kupuje od rolników na potrzeby wytwarzania produktów mlecznych w Polsce, pochodzi z gospodarstw, w których obecne są te praktyki. 

Zgodnie z naszą wizją One Planet. One Health na swój wpływ spoglądamy szeroko, dążąc do maksymalnie zrównoważonych sposobów wytwarzania naszych produktów w całym łańcuchu produkcji, zaczynając od gospodarstw, w których powstają składniki naszych produktów.

Marek Sumiła, dyrektor zarządzający Danone i Żywiec Zdrój

Danone rozwija dobre praktyki

Tylko w ostatnim roku firma nawiązała współpracę z Fundacją Rozwoju Rolnictwa Terra Nostra, w ramach której realizowany jest szereg działań edukacyjnych.

DANONE zobowiązał się także do przeprowadzenia projektów pilotażowych – m.in. w pięciu gospodarstwach wprowadzone zostaną rozwiązania, związane z poprawą stanu gleby, co jest realnym krokiem w drodze do neutralności klimatycznej tych gospodarstw.

Firma włączyła się także w projekt „Mleczarstwo w dobie zmian klimatu”, koordynowany przez Związek Polskich Przetwórców Mleka, koncentrujący się na potrzebach transformacji sektora mlecznego w kierunku rozwiązań przyszłości.   

Rozszerzanie skali działań dotyczących rolnictwa regeneratywnego to także odpowiedź na konsekwencje zmian klimatu, które ponoszą konsumenci.


Fot.: Adobe Stock/alter_photo

Reklama