Danone przyspiesza w zakresie rolnictwa regeneratywnego. Rusza program dla rolników

Danone przyspiesza w zakresie rolnictwa regeneratywnego. Rusza program dla rolników

Do końca 2023 roku programem, który dla rolników organizuje Danone, zostanie objętych 50-ciu dostawców. Działania te będą opierać się na edukacji. Producent we współpracy z Fundacją Terra Nostra zorganizuje między innymi cykl spotkań edukacyjnych oraz doradczych w zakresie zintegrowanej produkcji regeneratywnej w gospodarstwach rolnych.

Danone zwiększa zasięg działań związanych z rolnictwem regeneratywnym

Producent od lat prowadzi własne audyty, które mają być dla gospodarstw realną pomocą w identyfikacji stopnia wdrożenia rozwiązań regeneratywnych. Jak podaje Danone, już przeszło połowa mleka, które trafia do jego produktów wytwarzanych w Polsce, pochodzi z gospodarstw, w których obecne są takie rozwiązania. Do końca 2023 roku takim audytem zostanie objętych 100% współpracujących z firmą gospodarstw mlecznych. 

Robiąc kolejny krok w tym zakresie, Danone rozpoczął współpracę z Fundacją Terra Nostra. Organizację tę tworzą wieloletni praktycy biologizacji rolnictwa oraz ludzie nauki, co pozwala na efektywne działania oparte zarówno na wiedzy praktycznej, jak i teoretycznej.

BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z INFORMACJAMI Z RYNKU:

Obserwuj nas w Google News

Wspólny cel

Misją organizacji jest zabezpieczająca potrzeby żywnościowe świata produkcja rolna, szanująca i regenerująca zasoby środowiska naturalnego. Od kilku lat Fundacja zajmuje się wsparciem rolników w konwersji z rolnictwa konwencjonalnego na rolnictwo regeneratywne.

Od lat wspieramy naszych dostawców mleka we wdrażaniu programu rolnictwa regeneratywnego, co jest korzystne dla środowiska, ale również dla rozwoju ekonomicznego samych gospodarstw. Teraz, dzięki porozumieniu, które zawarliśmy z Fundacją Terra Nostra, będziemy mogli działać na jeszcze większą skalę. 

Marek Sumiła, dyrektor generalny Danone i Żywiec Zdrój

Intencją Danone jest natomiast inicjowanie, wspieranie i upowszechnianie wiedzy oraz umiejętności rolniczych opartych na zasadach zintegrowanej produkcji regeneratywnej i kodeksie dobrych praktyk, a także propagowanie racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych w rolnictwie, jakimi są gleba i woda. Nie bez znaczenia będzie też wsparcie rolników w rozwoju ekonomicznym, w tym rozwój przedsiębiorczości.

Cykl szkoleń dla rolników

W ramach współpracy Danone z Fundacją Terra Nostra zrealizowany zostanie szereg działań edukacyjnych skierowanych do 50 rolników, którzy wezmą udział w szkoleniach z zakresu rolnictwa regeneratywnego. W dwudziestu gospodarstwach zostanie rozpoczęta konwersja oparta o diagnozę gleby jednego pola.

Program szkoleniowy na temat biologizacji gleby oraz rolnictwa regeneratywnego dla gospodarstw, dostarczających mleko na potrzeby grupy spółek Danone obejmuje teorię i praktykę zawartą w Kodeksie 5C dobrych praktyk rolniczych. Kodeks ten to zbiór elementarnych zasad zarządzania gospodarstwem, które pozwalają na poprawę funkcjonowania całego gospodarstwa od gleby, przez agrotechnikę po aspekty ekonomiczne i środowiskowe.


foto: mat. prasowe (Danone)

Reklama