Mariusz Glenszczyk: W TiM mamy świat własnych wartości, którym jesteśmy wierni

Mariusz Glenszczyk: W TiM mamy świat własnych wartości, którym jesteśmy wierni

"Najwyższą i nadrzędną wartością jest człowiek. Osiągamy sukces i jesteśmy graczem fair play, ponieważ szanujemy wartości osób, które tworzą firmę" – mówi Mariusz Glenszczyk, prezes zarządu firmy TiM S.A., która w minionym roku została uhonorowana Złotym Certyfikatem Jakości Biznesu "Przedsiębiorstwo Fair Play". 

Ideą programu Przedsiębiorstwo Fair Play jest zachęcanie firm do zachowań etycznych i kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko. Po trzykrotnej wnikliwej weryfikacji, spółka TiM została w 2023 roku wyróżniona Złotych Certyfikatem "Przedsiębiorstwo Fair Play". O działaniach, które przyczyniły się do tego osiągnięcia rozmawiamy z Mariuszem Glenszczykiem, prezesem zarządu TiM S.A.

W świecie pryncypium wartości

Każdy człowiek ma swoje własne wartości, którymi kieruje się w codziennym postępowaniu. Podobnie, jak zaznacza Mariusz Glenszczyk, jest w spółce TiM. "W firmie też mamy świat własnych wartości, którym jesteśmy wierni" – mówi prezes. W ich centrum znajduje się człowiek.

Najwyższą i nadrzędną wartością jest człowiek. To on wytwarza wszystkie wartości, jak również je konsumuje. Odnoszę się nie tylko do wartości materialnych, ale przede wszystkim do wartości niematerialnych, takich jak emocje, uczucie, miłość, energia, zaangażowanie czy pasja. To są wartości, które są w nas i towarzyszą nam na co dzień. 

Mariusz Glenszczyk, prezes zarządu TiM S.A.

To właśnie poszanowanie do wartości innych osób, w tym osób, które współtworzą firmę, a także wspólnota owych wartości jest zdaniem prezesa Glenszczyka sekretem sukcesu spółki TiM.

Ludzie, którzy pracują z nami niejednokrotnie ponad 20-25 lat, to są osoby, które wyznają podobne wartości. Jeżeli te wartości mają również odzwierciedlenie w rynku i znajdują odbiorców, to wtedy mówimy, że nie krzywdzimy innych i kolokwialnie mówiąc jesteśmy fair play.

Mariusz Glenszczyk, prezes zarządu TiM S.A.

Proekologiczne działania TiM

TiM S.A. w ostatniej edycji Programu Przedsiębiorstwo Fair Play jako jedyna firma w Polsce został dodatkowo wyróżniony Nagrodą Specjalną – Statuetką za działalność proekologiczną. Jak przyznaje Mariusz Glenszczyk, wśród szanowanych przez spółkę wartości znajdują się również te, które daje nam ekologia i otoczenie. "Nie tylko gramy fair play w relacjach z interesariuszami przedsiębiorstwa, ale również z tym niemym – aczkolwiek bardzo wszechobecnym graczem – jakim jest przyroda" – zaznacza prezes.

Fair play należy być nie tylko w stosunku do tych, którzy potrafią nam coś zrecenzować i odpowiedzieć, ale również w stosunku do otoczenia, między innymi do przyrody, która jest niemym uczestnikiem gry fair play.

Mariusz Glenszczyk, prezes zarządu TiM S.A.

Firma TiM S.A. stosuje w swojej działalności model VBM (Value Based Managment) koncentrujący się na wartościach. Jak wyjaśnia Mariusz Glenszczyk, zachowywanie fair play i relacje pomiędzy ludźmi są w strukturach wiodącym procesem. Koncentracja idzie zatem dokładnie na zachowanie tychże pryncypialnych wartości. "Efektem ubocznym tych działań jest tworzenie materii dodanej, jaką jest zysk firmy i wyniki" – dodaje.


foto: Mariusz Glenszczyk, prezes zarządu TiM S.A. (mat. redakcji)

Reklama