Kolejny rok grupy Columbus w Hochland Polska. Na czym skupi się w 2024?

Kolejny rok grupy Columbus w Hochland Polska. Na czym skupi się w 2024?

Mija kolejny rok funkcjonowania interdyscyplinarnej grupy "Columbus", która powstała z inicjatywy pracowników, by prowadzić szeroko pojęte działania prośrodowiskowe. Celem tej idei było danie nowego impulsu kulturze zaangażowania i innowacji w Hochland Polska.

Przedsiębiorczość i cenne pomysły, połączone z inicjatywą dla ich realizacji, stanowiły i stanowią jedną z najważniejszych przewag konkurencyjnych Hochland w Polsce. Jak zaznacza firma, "tylko dając przestrzeń uwagom i ideom pracowników oraz angażując każdego w rozwiązanie problemów, można wyzwalać ogromny potencjał najcenniejszego kapitału – ludzi".

Wszyscy w grupie Columbus są równie świadomi tego, jak ważny dla nas i następnych pokoleń jest Zrównoważony Rozwój. Mamy też przekonanie, że waga działań prośrodowiskowych jest z każdym rokiem coraz większa. I tego będziemy się trzymać, co wkrótce znajdzie odzwierciedlenie w kalendarzu działań planowanych na rok 2024.

Jacek Wyrzykiewicz, PR & Marketing Services Manager w Hochland Polska

foto: Hochland Polska (mat. prasowe)
 

Reklama