Joanna Anasiewicz: Wygenerowaliśmy siedmiokrotnie mniejsze zużycie wody

Joanna Anasiewicz: Wygenerowaliśmy siedmiokrotnie mniejsze zużycie wody

Fotowoltaika, modernizacja, nowy kocioł parowy czy zmiany w układzie chłodzenia. O tych, i wielu innych, pro-środowiskowych działaniach opowiada Joanna Anasiewicz, zastępca dyrektora operacyjnego w „Herbapol-Lublin” S.A.

Główną inwestycją, którą firma "Herbapol-Lublin" S.A. może się pochwalić, była instalacja fotowoltaiczna w oddziale w Lublinie oraz w Fajsławicach. Dzięki niej firma znacznie zmniejszyła zużycie energii z sieci, co przekłada się bezpośrednio na redukcję emisji CO2.

Kolejną taką naszą inwestycją była modernizacja oraz zakup i instalacja nowego kotła parowego. [...] Sprawność takiego kotła wzrosła o 10% co również się przekłada na zmniejszenie emisji ciepła do środowiska.

Joanna Anasiewicz, zastępca dyrektora operacyjnego w „Herbapol-Lublin” S.A.

Kocioł parowy jest kluczowym źródłem pary technologicznej wykorzystywanej w procesie produkcji syropów. Dzięki nowemu kotłu, sprawność procesu wzrosła o 10%, co przyczyniło się do zmniejszenia emisji ciepła do środowiska.

Kolejnym etapem działań ekologicznych było wprowadzenie zmian w układzie chłodzenia w procesie pasteryzacji w oddziale w Lubawie. Efektem tych działań była znacząca, siedmiokrotna redukcja zużycia wody w porównaniu z poprzednim rokiem.

Stworzyliśmy nową linię do upłynniania cukru, gdzie zaobserwowaliśmy w przeciągu tego roku, że ilość transportu w cukru zmalała nam wiadomo od dostawcy o 30%. Przełożyło się to na redukcję CO2.

Wszystkie te inwestycje potwierdzają zaangażowanie "Herbapol-Lublin" S.A. w działania na rzecz ochrony środowiska i podkreślają, że odpowiedzialność ekologiczna jest jednym z kluczowych priorytetów firmy.


foto: mat. redakcji

Reklama