Artur Bielak: Strategia rozwoju Herbapol Warszawa

Cała idea rozwoju organizacji zaczyna się od rozumienia jej rdzenia i potrzeb. O synergii wynikającej z pełnionej funkcji w dwóch tożsamych spółkach dla portalu wiadomoscispozywcze.pl opowiadał Artur Bielak, prezes zarządu Herbapol Warszawa oraz dyrektor finansowy i członek zarządu w „Herbapol-Lublin” S.A.

Artur Bielak choć zapewniał, że strategia firmy pozostanie nienaruszona, podkreślał potrzebę większej integracji i wzajemnego uczenia się.

Myślę że cała strategia nie zmieni się. Po pół roku pracy w Herbapol Warszawa zauważyłem niewielkie problemy, które mamy dzisiaj między spółkami. Chociażby ludzie się nie do końca znają i często nie mieli okazji do współpracy. To teraz zmieniamy. Zaczynamy integrację i wprowadzamy nowe rozwiązania.

Artur Bielak, prezes zarządu Herbapol Warszawa oraz dyrektor finansowy i członek zarządu w „Herbapol-Lublin” S.A.

Jako odpowiedź na te wyzwania, firma Herbapol Warszawa wprowadza szereg zmian. Pierwszym krokiem będzie wprowadzenie nowych rozwiązań strategicznych, które mają na celu wzmocnienie synergii między działającymi w obrębie organizacji spółkami.

Kluczowym aspektem tych działań będzie budowanie nowych zespołów, które będą nie tylko bardziej zintegrowane, ale też będą lepiej ze sobą współpracować i uczyć się od siebie nawzajem.

Prezes podkreślił, że obecnie wiele rozwiązań stosowanych w oddziale w Lublinie jest już implementowane w Pruszkowie i odwrotnie. Jest to dowód na to, że firma dąży do wewnętrznej harmonizacji i efektywnego wykorzystania najlepszych praktyk w różnych oddziałach.


foto: mat. redakcji

Reklama