Polski import w 2022 roku. Znamy najnowsze dane GUS

Główny Urząd Statystyczny podsumował wyniki handlu zagranicznego Polski w 2022 roku. W tym czasie import polskich towarów osiągnął wartość 1 711,8 mld zł, notując tym samym imponujący wzrost względem wyniku z 2021 roku.

Spis treści: 

 1. Wartość polskiego importu – najnowsze dane 2022
 2. Polski import – główne kierunku importu
 3. Polski import – skąd importujemy?

Wartość polskiego importu – najnowsze dane 2022

Analiza danych z 12 miesięcy 2022 roku pokazuje, że polska wymiana handlowa znacznie rośnie wartościowo. Według danych GUS wartość polskiego importu w tym czasie wyższa o 29,4% względem analogicznego okresu poprzedniego roku. W 2022 roku wartościowo rósł także eksport polskich towarów.

Import wyrażony w euro wyniósł w 2022 roku 366,2 mld euro, a w dolarach – 387,0 mld dolarów.

Polski import – główne kierunku importu

Największy udział w imporcie ogółem Polska ma z krajami rozwiniętymi – 62,2%, wobec 62,7% rok wcześniej. W tym kraje unijne odpowiadają za 51,4% udziału w polskim eksporcie, wobec 54,1% rok wcześniej.

Kraje rozwijające się odpowiadały w 2022 roku za 62,2% udziałów w polskim eksporcie, natomiast kraje Europy Środkowo-Wschodniej – za 6,2%.

W przypadku każdego kierunku polskiego importu odnotowano wzrost wartości sprowadzonych towarów w 2022 roku. Największy dotyczył w tym czasie wymiany handlowej z krajami rozwijającymi się. W tym przypadku polski import wzrósł o 39,2% względem 2021 roku. 

Polski import – skąd importujemy?

W 2022 r. wśród głównych partnerów handlowych Polski spadek w imporcie odnotowano wyłącznie w przypadku Rosji, która mimo tego w dalszym ciągu była obecna wśród 10 najważniejszych kierunków polskiego importu. Obroty z pierwszą dziesiątką polskich partnerów handlowych stanowiły 62,5% (w 2021 r. 65,1%).

Wśród kluczowych krajów pod względem polskiego importu znajdują się:

 1. Niemcy (345,3 mld zł)
 2. Chiny (252,3 mld zł)
 3. Włochy (80,1 mld zł)
 4. Stany Zjednoczone (73,4 mld zł)
 5. Rosja (72,0 mld zł)
 6. Holandia (64,9 mld zł)
 7. Czechy (52,4 mld zł)
 8. Francja (50,4 mld zł)
 9. Korea Południowa (40,7 mld zł)
 10. Belgia (38,3 mld zł).

W 2022 roku polski import przeważał nad eksportem. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 93,2 mld zł. Rok wcześniej ujemne saldo wyniosło 7 mld zł.


foto: stockadobe(BigBlues)

Reklama