Polski eksport – GUS podsumował rok w polskim handlu zagranicznym

Polski eksport – GUS podsumował rok w polskim handlu zagranicznym

Główny Urząd Statystyczny podsumował wyniki handlu zagranicznego Polski w 2022 roku. W tym czasie eksport polskich towarów osiągnął wartość 1 618,6 mld zł, notując tym samym imponujący wzrost względem wyniku z 2021 roku.

Wartość polskiego eksportu – najnowsze dane GUS

Analiza danych z 12 miesięcy 2022 roku pokazuje, że polska wymiana handlowa znacznie rośnie wartościowo. Według danych GUS wartość sprzedaży polskich produktów była w tym czasie wyższa o 23% względem analogicznego okresu poprzedniego roku. W 2022 roku wartościowo rósł także import polskich towarów.

Eksport wyrażony w euro wyniósł w 2022 roku 346,2 mld euro, przekraczając tym samym po raz pierwszy granicę 300 mld euro. 

Polski eksport w 2023 roku

Poza podsumowanie 2022 roku sporządzonym przez GUS, dane dotyczące polskiego handlu zagranicznego w pierwszej połowie 2023 roku opublikował także Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Dane te, w przeciwieństwie do tych od GUS-u dotyczą jednak wyłącznie produktów rolno-spożywczych. Ile wynosiły przychody z polskiego eksportu tych towarów?

Jak podaje KOWR, od stycznia do czerwca 2023 roku przychody z polskiego eksportu towarów rolnospożywczych utrzymują się na poziomie wyższym niż przed rokiem. Podczas sześciu pierwszych miesięcy 2023 roku wartość polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych wynisła 119 mln zł. Oznacza to, że była o około 16% wyższa niż rok wcześniej.

W tym czasie głównymi odbiorcami polskich produktów rolno-spożywczych były kolejno: 

 1. Niemcy (6,4 mld euro),
 2. Niderlandy (1,6 mld euro),
 3. Francja (1,6 mld euro),
 4. Włochy (1,2 mld euro),
 5. Czechy (1,2 mld euro).

Eksport Polski – gdzie sprzedawane są polskie produkty?

Według danych GUS za 2022 rok, największy udział w eksporcie ogółem Polska ma z krajami rozwiniętymi – 87,3%, wobec 86,4% rok wcześniej. W tym kraje unijne odpowiadają za 75,8% udziału w polskim eksporcie, wobec 75,1% rok wcześniej.

Kraje rozwijające się odpowiadały w 2022 roku za 7,9% udziałów w polskim eksporcie, natomiast kraje Europy Środkowo-Wschodniej - za 4,8%.

W przypadku każdego kierunku polskiego eksportu odnotowano wzrost wartości sprzedanych towarów w 2022 roku. Największy dotyczył w tym czasie wymiany handlowej z krajami rozwiniętymi. W tym przypadku eksport wzrósł o 24,1% względem 2021 roku. 

Wymiana handlowa Polski – główne kraje

W 2022 r. wśród głównych partnerów handlowych Polski nie odnotowano spadku w eksporcie. Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 65,7% eksportu (w 2021 r. 64,5%).

Wśród kluczowych pod względem polskiego eksportu krajów znajdują się:

 1. Niemcy (450,9 mld zł)
 2. Czechy (107 mld zł)
 3. Francja (92,8 mld zł)
 4. Wielka Brytania (78,5 mld zł)
 5. Holandia (74,6 mld zł)
 6. Włochy (74 mld zł)
 7. Stany Zjednoczone (48 mld zł)
 8. Słowacja (47 mld zł)
 9. Ukraina (45,6 mld zł)
 10. Szwecja (43,5 mld zł).

W 2022 roku polski import przeważał nad eksportem. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 93,2 mld zł. Rok wcześniej ujemne saldo wyniosło 7 mld zł.


foto: stockadobe(Artinun)

Reklama