Poczta Polska rozwija sieć logistyczną. Ruszyła budowa nowej sortowni

Poczta Polska rozwija sieć logistyczną. Ruszyła budowa nowej sortowni

Warszawa II to kompleks budynków, które Spółka pozyskuje w ramach realizacji projektu strategicznego Architektura Sieci Logistycznej. Celem inwestycji jest optymalizacja procesów logistycznych, co przełoży się na wzrost terminowości, przepustowości i jakości świadczonych usług.

Hale będą gotowe pod koniec 2023 roku. Obiekt zostanie zrealizowany przez Panattoni, lidera nieruchomości przemysłowych w Europie.

Poczta Polska unowocześnia sieć logistyczną

Poczta Polska podejmuje szereg działań zmierzających ku unowocześnieniu obecnej sieci logistycznej oraz jej umaszynowieniu, co w perspektywie najbliższych lat pozwoli Spółce na realizację celów, stanowiących jeden z filarów strategii, w tym dalszy rozwój biznesu w obszarach KEP (kurier, paczka, ekspres), e-commerce i usług logistycznych.

Skarb Państwa inwestuje w rozwój infrastruktury logistycznej Poczty Polskiej. Ministerstwo Aktywów Państwowych podjęło decyzję o dokapitalizowaniu Poczty Polskiej w ubiegłym roku kwotą 190 mln zł. Dofinansowanie z funduszu reprywatyzacji pozwala na modernizację i budowę centrów logistycznych, a także ich umaszynowienie. Dzięki realizowanemu projektowi Architektura Sieci Logistycznej  Poczta Polska będzie mogła jeszcze skuteczniej konkurować z największymi graczami na perspektywicznym rynku usług kurierskich i paczkowych.

Jan Kanthak, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, nadzorujący Pocztę Polską

Z punktu widzenia rynkowego i możliwości zyskania przewagi konkurencyjnej bardzo istotne jest posiadanie właściwie zaplanowanej sieci połączeń, optymalnie zlokalizowanych hal dostosowanych do lokalnych potrzeb oraz ich wyposażenie w nowoczesne sortery przeznaczone do automatycznego opracowywania przesyłek.

Otwarcie budowy nowej sortowni

W  okolicy Radzymina w najbliższym czasie rozpoczną się prace budowlane nowej sortowni Poczty Polskiej, tzw. Warszawa II. Oficjalnym początkiem było symboliczne wmurowanie kamienia węgielnego w dniu 7 grudnia 2022 r. 

Gośćmi wydarzenia byli między innymi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Jan Kanthak oraz członkowie Zarządu Poczty Polskiej – Prezes Krzysztof Falkowski i Wiceprezes Andrzej Bodziony.

Pozyskanie nowego obiektu logistycznego w bliskim sąsiedztwie Warszawy umożliwi obsługę rosnącego wolumenu przesyłek paczkowych i paletowych, a także istotnie przyczyni się do automatyzacji procesów logistycznych. Nasza inwestycja to także wzrost efektywności całej sieci logistycznej Spółki. Dla Klientów oznacza to jeszcze wyższy standard świadczonych usług, w tym poprawę tak istotnych parametrów, jak np. terminowość. Dla Poczty niewątpliwą korzyścią będzie także optymalizacja kosztów opracowywania przesyłek.

Krzysztof Falkowski, prezes zarządu Poczty Polskiej

W maju tego roku Poczta Polska i Panattoni podpisały umowę na wynajem ponad 50 tys. mkw. powierzchni operacyjno-logistycznej. Generalnym wykonawcą kompleksu jest firma Harden.

Inwestycja składać się będzie z 2 obiektów, z przeznaczeniem na funkcje węzła rozdzielczego do obsługi przesyłek paczkowych oraz paletowych, nadchodzących z innych węzłów rozdzielczych w kraju oraz z własnego obszaru działania, w tym również nadawanych przez klientów masowych.

Ogromnie nas cieszy, że w realizacji swojego projektu strategicznego Poczta Polska po raz kolejny zaufała Panattoni. Dostarczyliśmy już powierzchnie w Kaliszu i Białymstoku, a teraz nadszedł czas na lokalizację kluczową, w sąsiedztwie stolicy. Najemca dąży do utrzymania konkurencyjnej pozycji na rynku e-commerce, a my jesteśmy sprawdzonym partnerem dla branży. Tylko w Polsce zrealizowaliśmy już ponad 4 mln m kw. powierzchni przeznaczonej do obsługi sprzedaży internetowej. To ogromne doświadczenie, które procentuje przy nowych inwestycjach.

Marek Dobrzycki, Managing Director w Panattoni

W skład tych obiektów wejdzie hala magazynowa cross dock o powierzchni ponad 12 tys. mkw. oraz hala magazynowo-operacyjna o powierzchni ponad 26 tys. mkw.

Dodatkowo zostaną ulokowane strefy z funkcją wsparcia oraz zaplecza technicznego. Dopełnieniem, zakładanej przez Pocztę Polską funkcjonalności obiektu, będzie zabezpieczenie ponad 400 miejsc parkingowych umiejscowionych w bezpośrednim otoczeniu hal operacyjnych oraz przy wjeździe na obiekt.

Najnowocześniejsze wyposażenie

Jednocześnie zostało uruchomione postępowanie na wybór wykonawcy sortera do budowanej hali. Maszyna, którą zakupi Poczta Polska, będzie największym oraz najnowocześniejszym jak dotąd sorterem, wykorzystywanym do automatycznego rozdziału przesyłek kurierskich.

Maszyna zostanie wykonana w technologii „Cross-Belt”. Sorter wyposażony w ponad 300 ześlizgów (kierunkowych, pionowych) pozwoli na dynamiczny rozdział przesyłek do poziomu punktów oddawczych i rejonów doręczeń.

Wysokowydajne urządzenie, zgodnie z założeniami, posegreguje nawet 15 tys. przesyłek na godzinę. Dzięki wysokiej automatyce pracy, efektywność segregacji przesyłek znacząco wzrośnie, co przełoży się na terminowość świadczonych usług.

Automatyzacja Poczty Polskiej nabiera coraz większego tempa. Inwestycje w nowoczesny park maszynowy umożliwią skuteczniejsze konkurowanie na wymagającym rynku kurierskim. Dzięki realizowanym przez nas projektom zwiększy się zakres automatyzacji pracy, a co za tym idzie, przełoży się na możliwość dużo szybszego opracowywania nadawanych przesyłek.

Andrzej Bodziony, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej

W ramach realizacji projektu Architektura Sieci Logistycznej w 2023 roku kolejne nowe sortery rozpoczną pracę w halach we Wrocławiu, Lisim Ogonie pod Bydgoszczą i Lublinie.

Sieć logistyczna Poczty Polskiej obejmuje 14 sortowni regionalnych oraz 13 sortowni lokalnych, które w połączeniu z siecią 7600 placówek pocztowych stanowią zaplecze infrastrukturalne dla rozwoju logistyki.


Fot.: informacja prasowa
 

Reklama