SM Mlekpol: Tegoroczne wyniki nie będą gorsze niż w roku ubiegłym

SM Mlekpol: Tegoroczne wyniki nie będą gorsze niż w&nbsproku ubiegłym

Mlekpol podsumował swoją działalność gospodarczą w mijającym 2022 roku. Choć spółdzielnia nie dysponuje jeszcze danymi za cały okres, już teraz prognozuje, że "wyniki nie będą gorsze niż w roku ubiegłym". 

Mocny eksport SM Mlekpol

SM Mlekpol przetwarza 17% mleka produkowanego w polskich gospodarstwach, co czyni ją spółdzielnią dysponującą największymi w kraju zasobami własnego surowca. Blisko 30% całej produkcji trafia na rynki zagraniczne. Jak zaznacza Mlekpol, firma w dalszym ciągu będzie dbała o utrzymanie eksportu na jak najwyższym poziomie.

Produkty Spółdzielni trafiają do ponad 100 krajów na całym świecie, a najpopularniejsza polska marka mleka Łaciate dociera aż na 6 kontynentów. Wysokie kursy walut powodują, że sprzedaż poza granice Polski jest opłacalna, dlatego Mlekpol będzie dbał o utrzymanie jej na jak najwyższym poziomie.

Jak zaznacza Mlekpol, stabilna i własna baza surowca to duża wartość i siła firmy, która pozwala realizować zamówienia stałych klientów, jak i pozyskiwać nowych. Jest to o tyle istotniejsze, że wiele rządów, w ramach zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego swoim obywatelom, otworzyło się na większą dywersyfikację kierunków importu.

Inwestycje to podstawa

W 2022 roku Mlekpol kontynuował inwestycje rozpoczęte w roku poprzednim. Były to duże przedsięwzięcia, związane przede wszystkim z unowocześnieniem parku maszynowego oraz automatyzacją procesów produkcyjnych, mające na celu ograniczenie uciążliwości pracy oraz zwiększenie wydajności i efektywności produkcji, a także redukcję kosztów utrzymania.

Ponadto niezwykle istotne są dla Spółdzielni inwestycje proekologiczne. W zakładzie Produkcji Sproszkowanych Wyrobów Mleczarskich w Mrągowie i w zakładzie Mlekpolu w Zambrowie uruchomione zostały systemy kogeneracji, które dają możliwość wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z niskoemisyjnych źródeł. W ramach gospodarki obiegu zamkniętego w zakładzie w Grajewie zakończona została z kolei modernizacja oczyszczalni ścieków, obejmująca budowę dodatkowego modułu – biogazowni i produkcji energii elektrycznej.

Mlekpol dywersyfikuje źródła zasilania firmy energią elektryczną

Pierwsza połowa 2022 roku była szczególnie wymagającym czasem dla całej branży FMCG. Gdy ustały ograniczenia gospodarcze związane z pandemią, w Ukrainie wybuchła wojna, która tylko pogłębiła trudności. W jej obliczu – na producentach żywności, w tym również na SM Mlekpol, jako liderze rynku mleczarskiego, spoczęła szczególna odpowiedzialność za zapewnienie polskim konsumentom bezpieczeństwa żywnościowego.

Wojna w Ukrainie spowodowała zatrzymanie wymiany handlowej materiałów i surowców oraz zaburzenia łańcuchów dostaw. Rekordowo wysoka inflacja wywołała dynamiczny wzrost kosztów przetwórstwa. Dzięki doświadczeniu, optymalizacji i zmianie kierunków produkcji, Mlekpol wyszedł jednak z tej sytuacji obronną ręką. Realnym zagrożeniem stało się natomiast możliwe ograniczenie dostaw energii. Racjonowanie zużycia paliw, które są niezbędne w procesie przetwórstwa żywności, okazało się koniecznością.

W SM Mlekpol wprowadzono rozwiązania techniczne pozwalające na dywersyfikację paliw stosowanych do produkcji energii cieplnej. Spółdzielnia z gazu ziemnego produkuje własną energię elektryczną i energię cieplną charakteryzujące się bardzo niskimi emisjami. Pozwala to na zminimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko, jak również na dywersyfikację źródeł zasilania firmy energią elektryczną, a co za tym idzie – zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego.

Zbigniew Groszyk, wiceprezes zarządu SM Mlekpol 

Foto: mat. prasowe

Reklama