Mondelēz Mondelez zwiększa nakłady na program Cocoa Life do miliarda dolarów

Mondelēz Mondelez zwiększa nakłady na program Cocoa Life do miliarda dolarów

Mondelēz International przeznaczy łącznie miliard dolarów na funkcjonujący od 10 lat program zrównoważonej uprawy kakao Cocoa Life. Do końca 2022 roku nakłady osiągną wysokość 400 mln dolarów. Kolejne 600 mln dolarów zostaną zainwestowane w nową fazę programu do końca 2030 roku.

Czym jest program Cocoa Life?

Cocoa Life to globalny program Mondelēz International na rzecz zrównoważonego rozwoju upraw kakao. Inicjatywa służy przede wszystkim kompleksowemu wsparciu plantatorów kakao i ich społeczności w mierzeniu się z wyzwaniami takimi jak zmiana klimatu, nierówność płci, ubóstwo i praca dzieci.

Do tej pory programem objęto ponad 200 000 rolników z krajów takich jak Ghana, Wybrzeże Kości Słoniowej czy Dominikana. Liczba ta wkrótce wzrośnie do 300 000.

Wierzymy, że nasze zaangażowanie przyniesie wymierny efekt. Jednocześnie wzywamy branżę, rządy i organizacje pozarządowe do wspólnego wysiłku, by zmaksymalizować skalę pozytywnych i trwałych zmian w zakresie uprawy kakao.

Dirk Van de Put, CEO, Mondelēz International

Mondelēz zwiększa inwestycje w zrównoważone pozyskiwanie kakao

Zrównoważony rozwój jest jednym z czterech filarów długoterminowej strategii firmy Mondelēz International. Firma niedawno obchodziła 10-lecie programu Cocoa Life, który stanowi istotny element praktycznej realizacji celów firmy.

Firma właśnie ogłosiła zwiększenie nakładów finansowych na ten cel. Mondelēz wyda łącznie 1 mld dolarów na program zrównoważonej uprawy kakao Cocoa Life.

Środki w wysokości 400 mln dolarów zainwestowane do końca 2022 roku umożliwiły m.in. zwiększenie zrównoważonej produkcji kakao oraz wzrost dochodów netto rolników o ok. 15% w Ghanie i ok. 33% na Wybrzeżu Kości Słoniowej.

Nowa transza finansowania programu w wysokości 600 mln dolarów pozwoli na wprowadzenie innowacyjnych metod uprawy kakao czy zwiększenie dochodów i poprawę jakości życia zajmujących się nią społeczności. Pomoże też przeciwdziałać negatywnym zjawiskom społecznym i środowiskowym, jak praca dzieci czy wylesianie terenów. Środki te zostaną wydane do 2030 roku. Docelowo program obejmie 300 tysięcy rolników i ich rodzin. 


Foto: mat. prasowe

Reklama