Mondelēz obchodzi 10-lecie Cocoa Life. Założenia zostały przekroczone

Mondelēz obchodzi 10-lecie Cocoa Life. Założenia zostały przekroczone

W ciągu dekady autorski program Mondelēz International - Cocoa Life urósł do rangi jednego z największych na świecie programów zrównoważonego pozyskiwania kakao.

Cocoa Life służy podniesieniu dochodów farmerów, promowaniu równości płci, eliminowaniu pracy dzieci.

Efekty już są widoczne

Dla przykładu średni wzrost dochodów farmerów objętych programem w krajach Afryki Zachodniej wyniósł 11% w stosunku do 2019. Z kolei w ponad 1500 społecznościach wprowadzono systemy monitorowania i zapobiegania pracy dzieci.

Cocoa Life promuje też odpowiedzialne praktyki rolnicze i zapobiega wylesianiu.

W trakcie trwania programu zahamowano wycinanie lasów w bezpośrednim sąsiedztwie na niemal 200 tysiącach upraw kakao objętych programem.

Pod okiem ekspertów i organizacji

Program jest realizowany w ścisłej współpracy z wyspecjalizowanymi organizacjami pozarządowymi oraz odpowiednimi agendami władz krajów, gdzie uprawiane są ziarna kakaowca.

Nad poprawnością realizacji szczegółowych założeń czuwa rada zewnętrznych ekspertów, a prezentowane wyniki są poddawane audytowi prowadzonemu przez Flocert - jedną z wiodących na świecie organizacji zajmujących się audytem i weryfikacją społeczną oraz globalną firmą certyfikującą Fairtrade.

Nasze postępy na drodze do w pełni zrównoważonej uprawy kakao wynikają ze zintegrowanego podejścia firmy do ochrony środowiska naturalnego. Jestem dumna z tego, co udało nam się do tej pory osiągnąć – szczególnie z pozytywnego wpływu, jaki mamy na łańcuch dostaw oraz na członków społeczności zajmujących się uprawą. To dzięki nim mamy jakościowy surowiec do naszych czekoladowych produktów

Cathy Pieters, dyrektor programu Cocoa Life

Kakao "Cocoa Life" w produkcji

Według danych zebranych na koniec 2021 r., Mondelēz International do produkcji wyrobów czekoladowych wykorzystuje kakao pochodzące już w 75% z upraw objętych programem.

Firma jest na dobrej drodze, by do 2025 r. zrealizować swój cel - 100% kakao ze znakiem Cocoa Life. 

Jesteśmy dumni z postępów programu Cocoa Life. Chcemy, by stymulował on rozwój całego sektora kakao i przyczyniał się do upowszechniania wysokich standardów etycznych w zakresie uprawy i przetwarzania ziaren kakaowca, wzmacniając pozytywny wpływ branży na środowisko. Wiemy, że przed nami jeszcze dużo pracy, ale wraz z rozszerzaniem zasięgu i rozwoju Cocoa Life jesteśmy coraz bliżej celu.

Cedric van Cutsem, starszy dyrektor Cocoa Life

Polscy konsumenci znajdą oznaczenie Cocoa Life choćby na opakowaniach czekolady Milka czy ciastek Oreo.

Ponadto, program corocznie zyskuje uznanie na łamach publikowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” - największego w Polsce przeglądu inicjatyw CSR i zrównoważonego rozwoju.


Fot.: inf. prasowa

Reklama