Kolejne badanie potwierdza, że Polacy chcą systemu kaucyjnego. Ale w jakim kształcie?

Kolejne badanie potwierdza, że Polacy chcą systemu kaucyjnego. Ale w jakim kształcie?

Rośnie liczba osób opowiadających się za wprowadzeniem systemu kaucyjnego w szerokim zakresie – wskazują wyniki badania zrealizowanego przez Kantar Public na zlecenie Fundacji ProKarton. W porównaniu do 2019 roku, odsetek zwolenników tego rozwiązania wzrósł o 9 p.p., do poziomu 58%. 

Szeroki zakres systemu kaucyjnego zakłada wprowadzenie opłaty kaucyjnej do wszystkich typów opakowań po żywności płynnej. Mowa zarówno o plastikowych i szklanych butelkach, jak też puszkach aluminiowych oraz kartonach po mleku i sokach. Podczas badania w 2019 roku za takim rozwiązaniem opowiadało się 49% badanych. Obecnie pozytywnie ocenia je już 58%.

Polacy chcą systemu kaucyjnego w kraju

System kaucyjny jest pożądany w naszym kraju. Najnowsze badanie Kantar Public jest już kolejnym, które potwierdza tę tendencję wśród polskich konsumentów.

Czerwcowe badanie autorstwa ARC Rynek i Opinia pokazało, że zdecydowana większość Polaków jest za wprowadzeniem systemu kaucyjnego. Ważnymi czynnikami okazały się w tym kontekście miejsce oddawania opakowań oraz opłacalność. Jeśli chodzi o drugą kwestię – chęć zwracania opakowań rosła wraz z rosnącą wysokością kaucji.

Badanie Kantar Public pokazuje natomiast, że już 67% Polek i Polaków chce wprowadzenie systemu kaucyjnego, a 58% opowiada się za jego szerokim zakresem, obejmującym także kartony do płynnej żywności. Na czym miałoby to polegać?

Polacy coraz chętniej popierają ideę wprowadzenia systemu kaucyjnego w Polsce.
Dane: Kantar Public
Foto: mat. prasowe

Szeroki zakres systemu kaucyjnego. Tego chcą producenci i konsumenci?

Najnowsza wersja projektu ustawy została przedstawiona przez rząd na początku października. System ma obejmować opakowania na napoje – butelki z tworzywa sztucznego, puszki oraz wielorazowe butelki szklane, ale już nie kartony po sokach i mleku. 

Jak pokazuje badanie Kantar Public, prawie połowa (48%) Polaków wprost opowiada się za tym, aby kartony po płynnej żywności zostały włączone do systemu kaucyjnego. To wzrost o 3% w stosunku do badania z 2019 roku. Ze stwierdzeniem tym częściej zgadzają się kobiety, pięćdziesięciolatkowie, osoby z wyższym wykształceniem oraz mieszkańcy największych miast powyżej 500 tys.

Kartony, do tej pory pomijane w systemie kaucyjnym, zdaniem blisko połowy Polaków powinny zostać nim objęte.
Dane: Kantar Public
Foto: mat. prasowe

O dodanie tego typu opakowań do systemu kaucyjnego apeluje branża producentów kartonów do płynnej żywności. "W toczącej się dyskusji wskazujemy, że system kaucyjny powinien być szeroki i niedyskryminujący żadnego opakowania. Wykluczenie kartonów do płynnej żywności stworzyłby sytuację, w której tylko niektóre opakowania miałyby systemowe narzędzia do osiągania wysokich poziomów zbiórki. A i konsumenci nie rozumieliby, dlaczego różnicuje się wymagania np. dla opakowań na mleko czy soki"  – zaznaczył Łukasz Sosnowski, prezes Fundacji ProKarton.


Foto: StockAdobe(etonastenka)