W październiku nabory wniosków w ramach Krajowego Planu Odbudowy

W październiku nabory wniosków w ramach Krajowego Planu Odbudowy

W październiku ruszą pierwsze nabory wniosków w ramach Krajowego Planu Odbudowy skierowane do przedsiębiorców.

Wsparcie finansowe dla sektora spożywczego

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) planuje uruchomienie w połowie przyszłego miesiąca czterech naborów wniosków, w tym konkursu skierowanego do przedsiębiorców z sektora MSP realizujących projekty z zakresu przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury.

Nabór ruszy 17 października, potrwa – maksymalnie do 18 listopada – i będzie prefinansowany ze środków krajowych poprzez Polski Fundusz Rozwoju. Taka forma finansowania jest konieczna, bowiem Komisja Europejska nie zawarła do tej pory z Polską porozumień operacyjnych, które umożliwiłyby Polsce wystąpienie o środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Kto może dostać dofinansowanie?

W ramach planowanego konkursu dofinansowanie będą mogli uzyskać przedsiębiorcy wykonujący na terenie RP działalność w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu UE lub działalność w zakresie wytwarzania produktów będących wynikiem tego przetwarzania, niebędącą działalnością wymienioną w załączniku do rozporządzenia.

Zaloguj się lub utwórz nowe konto.

Zaloguj się
Zarejestruj się
Reklama