Unilever chce wprowadzić na szeroką skalę rolnictwo regeneratywne

Unilever chce wprowadzić na szeroką skalę rolnictwo regeneratywne

Unilever rozpoczął pracę nad nowym narzędziem inwestycyjnym, które sfinansuje i usprawni wprowadzenie na szeroką skalę rolnictwa regeneratywnego. To odpowiedź na wyzwania, przed którymi stoi cały świat.

"Nasza przyszłość zależy od rolnictwa" – pisze w komunikacie Unilever, światowy dostawca produktów żywnościowych oraz środków czystości i do higieny osobistej. Aby zminimalizować wpływ tego obszaru działalności na emisję gazów cieplarnianych, firma razem z dwoma partnerami rozpoczyna inicjatywę na rzecz rozwoju rolnictwa regenaratywnego. Każda ze spółek zainwestuje w projekt po 100 mln euro.

Czym jest rolnictwo regeneratywne?

Rolnictwo, leśnictwo i użytkowanie gruntów są głównym czynnikiem zachwiania różnorodności biologicznej. Praktyki rolnictwa regeneratywnego mogą odwrócić ten trend i odegrać kluczową rolę w rozwiązywaniu problemów związanych ze zmianami klimatu i degradacją środowiska naturalnego.

Rolnictwo regeneratywne to podejście, które zakłada działanie w harmonii z naturą. Jego celem jest odtworzenie i utrzymanie potencjału plonotwórczego gleby poprzez stosowanie szeregu zasad gospodarowania i praktyk – w tym korzystanie z doświadczeń rolnictwa integrowanego, precyzyjnego i ekologicznego, a także permakultury.

Dążąc do wytworzenia samoregulującego się systemu, podobnie jak to ma miejsce w ekosystemach naturalnych, rolnictwo regeneratywne wpływa nie tylko na stan gleby, ale także wód gruntowych i bioróżnorodność, oraz ma ujemny ślad węglowy, przyczyniając się do redukcji CO2 z atmosfery. 

Wspólna inicjatywa na rzecz globalnego dobra

W ramach najnowszej inicjatywy Unilever nie będzie działał sam. Dołączyły do niego spółki AXA Climate oraz Tikehau Capital. Razem rozpoczynają 6-miesięczny proces due diligence, który polega na gromadzeniu i analizowaniu informacji na temat przyszłej inwestycji.

Jej zadaniem będzie jak najszybsza zmiana w kierunku rolnictwa regeneratywnego. Jest ona możliwa tylko w przypadku ścisłej kooperacji wszystkich stron, od rolników, producentów i wytwórców po detalistów, dostawców technologii i inwestorów finansowych. Ma ona na celu promowanie, nawiązywanie i pielęgnowanie takiej współpracy.

Fundusz będzie się koncentrował na trzech głównych obszarach:

  • Ochrona gleb dla zwiększenia różnorodności biologicznej, oszczędzania zasobów wodnych i przeciwdziałania zmianom klimatu,
  • Zapewnienie w przyszłości wartościowej żywności dla zaspokojenia potrzeb rosnącej populacji światowej I zapotrzebowania na coraz bardziej zrównoważone produkty,
  • Rozwój rozwiązań opartych na nowoczesnej technologii.

Każda ze spółek – Unilever, AXA Climate i Tikehau Capital – zamierza zainwestować w projekt po 100 mln euro. Wszystkie środki stworzą fundusz inwestycyjny. Do funduszu będą mogli dołączać inwestorzy publiczni i instytucjonalni, a także inne podmioty przemysłowe.


Fot. mat. prasowe

Reklama