Carlsberg ogłasza nowe cele. Grupa chce do 2040 r. osiągnąć zerową emisję CO2

Carlsberg ogłasza nowe cele. Grupa chce do 2040&nbspr. osiągnąć zerową emisję CO2

Grupa Carlsberg ogłosiła nowy program ESG pod rozszerzoną nazwą: Together Towards ZERO and Beyond (TTZAB). Obejmuje on zaktualizowane cele zrównoważonego rozwoju Grupy oraz nowe kluczowe obszary.

Ambicją nowego programu jest m.in. osiągnięcie do 2040 roku zerowej emisji dwutlenku węgla netto w całym łańcuchu wartości Grupy Carlsberg: od pola z uprawą jęczmienia do piwa w ręku konsumenta. TTZAB jest kontynuacją poprzedniego programu Together Towards ZERO (TTZ), który od wdrożenia w 2017 r., przyniósł duży postęp w realizacji zrównoważonych celów, w tym 40% redukcję emisji dwutlenku węgla i 21% redukcję zużycia wody na hektolitr gotowego piwa (od 2015 r.).

Kolejne kamienie milowe

Nowy program ESG wyznacza kolejne kamienie milowe zrównoważonego rozwoju Grupy Carlsberg, które mają być osiągnięte w 2030 i 2040 roku. Jednym z nich jest osiągnięcie zerowej emisji dwutlenku węgla netto w całym łańcuchu wartości do 2040 r., przy jednoczesnym podnoszeniu poprzeczki w innych obszarach, takich jak: woda, odpowiedzialna konsumpcja alkoholu, różnorodność, równość i inkluzywność, prawa człowieka oraz zaangażowanie społeczne.

TTZAB jest integralną częścią naszej misji "warzymy dla lepszego dziś i jutra". Chociaż pozostajemy zaangażowani w cztery priorytetowe obszary, które ustanowiliśmy w 2017 roku, to teraz przyszedł czas na rozszerzenie programu ESG, aby objąć więcej tematów zrównoważonego rozwoju i zająć się wyzwaniami, które mają wpływ na ludzi i społeczności, w których działamy. Wiele już osiągnęliśmy.

Cees ‘t Hart, Prezes Zarządu Grupy Carlsberg

Program TTZAB jest osadzony w strategii korporacyjnej Grupy Carlsberg pod nazwą SAIL'27 i jest kluczowym mechanizmem łagodzenia ryzyka biznesowego, napędzania pozytywnych zmian i realizacji misji Grupy poprzez konkretne cele, działania i wyniki.

Together Towards ZERO jako baza dla nowego programu ESG

TTZAB stanowi rozwinięcie poprzedniego programu zrównoważonego rozwoju Grupy Carlsberg – Together Towards ZERO (TTZ). Będzie on kontynuował realizację dotychczasowych obszarów priorytetowych, które wpływają istotnie na działalność firmy: ZERO emisji dwutlenku węgla, ZERO marnowania wody, ZERO nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu i ZERO wypadków.

Jednocześnie obejmie nowe obszary, mające na celu m.in. zrównoważone pozyskiwanie surowców, promowanie różnorodności, równości i inkluzywności, ochronę praw człowieka, działanie zgodnie z przepisami programu Living By Our Compass oraz odpowiedzialne angażowanie się w rozwój społeczności lokalnych, w których funkcjonują browary Grupy.

Poza osiągnięciem zerowej emisji dwutlenku węgla netto w całym łańcuchu wartości do 2040 r., program TTZAB ustanawia nowe ambicje w zakresie odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu i zrównoważonego gospodarowania wodą.

Do 2030 roku 35% piw warzonych w browarach Grupy Carlsberg na świecie będzie niskoalkoholowych lub bezalkoholowych. Kolejny cel to skompensowanie do 2030 roku (np. poprzez budowę studni, sztucznych zbiorników czy rezerwuarów wody) 100% wody, która zużywana jest w browarach znajdujących się na obszarach wysokiego ryzyka pod względem niedostatku wody.

Nowe ZERA

Nowy program TTZAB obejmuje obok czterech wspomnianych wyżej priorytetów, dwa nowe: ZERO śladu rolniczego i ZERO odpadów opakowaniowych. Obecnie wpływ rolnictwa i przetwarzanie surowców, a także produkcja i utylizacja opakowań, odpowiada łącznie za 65% emisji dwutlenku węgla (całkowita emisja „beer-in-hand” – od browaru do momentu, kiedy piwo trafia do konsumenta).

Wdrożenie regeneracyjnych praktyk rolniczych, które zwiększają bioróżnorodność, żyzność gleby i naturalną sekwestrację węgla na polach uprawnych, wraz z wdrożeniem obiegu zamkniętego dla opakowań, także umożliwią znaczną redukcję emisji dwutlenku węgla w całym łańcuchu wartości: od pola z uprawą jęczmienia po recykling butelek i puszek.

Dzięki naszym nowym celom wspieramy transformację przemysłową w kierunku bardziej zrównoważonych praktyk biznesowych poprzez, przykładowo, zmiany w praktykach rolniczych, procedurach zaopatrzenia i projektowaniu produktów, a także poprzez zwiększanie skali skutecznych systemów kaucyjnych dla opakowań.

Simon Boas Hoffmeyer, Senior Director Group ESG w Grupie Carlsberg

Działania i ambicje Grupy Carlsberg ujęte w nowym programie TTZAB są zgodnie z inicjatywą Science Based Targets Initiative i wartością docelową 1,5°C z porozumienia paryskiego, a także są wspierane poprzez członkostwo w RE100, We Mean Business Coalition, Race To Zero, Alliance of CEO Climate Leaders oraz w WFA's Planet Pledge.


Foto: mat. prasowe (Carlsberg Group)

Reklama