Innowacyjna marka i jej pozycjonowanie pod względem zrównoważonego rozwoju | Innovation Day 2022

Zagadnienia poruszane w panelu:

  • Czym są zrównoważone innowacje w praktyce? Czy w ogóle istnieją?
  • W jaki sposób stworzyć innowacyjną markę, aby zaspokajała nowe potrzeby konsumenta i jednocześnie miała pozytywny wpływ na środowisko?
  • Jak ważny jest wpływ marki/produktu na środowisko przy podejmowaniu decyzji zakupowych przez konsumentów?
  • Pozycjonowanie marki pod względem zrównoważonego rozwoju a jej autentyczność.
  • Czy lojalność konsumentów wobec zrównoważonego handlu i marek pozwala im stać się lepszymi ludźmi?
  • Musimy być innowacyjni, bo inni tacy są! Czy innowacyjność powinna być celem samym w sobie?
  • Czy produkt musi być sam w sobie innowacyjny? Jak ważne są innowacje procesowe?
Reklama