Łukasz Dwulit: Dajemy naszym merchantom możliwość oferowania virtual shoppingu

O nowej generacji zakupów z wykorzystaniem virtual shoppingu opowiada Łukasz Dwulit, Head of Klarna Poland.

Reklama