Maciej Ptaszyński, Wiceprezes Zarządu Polskiej Izby Handlu tłumaczy jakie działania powinien podjąć polski rząd na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego oraz komfortu uchodźcom z Ukrainy oraz krytykuje minimalny podatek dochodowy wprowadzony w 2021 roku.

Reklama