Krajowa Grupa Spożywcza i kiedy spadki cen żywności?

Andrzej Gantner, wiceprezes zarządu i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności oraz redaktor naczelny kwartalnika Food Lex opowiada o wysokich cenach żywności i najbliższych prognozach oraz odnosi się do pomysłu utworzenia Krajowej Grupy Spożywczej w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce.

Reklama