Dezinformacja rosyjska wymierzona w polskich konsumentów i polskie produkty

Michał Fedorowicz, Prezes Zarządu Instytutu Badań Internetu i Mediów Społecznościowych opowiada o wynikach raportu pt. Prorosyjskie zagrożenia dezinformacyjne w kontekście sytuacji komunikacyjnej polskiej żywności. Raport przedstawia analizę okresu od stycznia do grudnia 2021 roku.