Trendy na rynku sadowniczym i możliwe scenariusze rozwoju

Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników RP tłumaczy jakie trendy są obecne na rynku sadowniczym w Polsce oraz opisuje możliwe scenariusze rozwoju tej branży w najbliższym czasie.

Polska jest bardzo ważnym eksporterem jabłek – 2 na 3 wyprodukowane w naszym kraju owoce trafiają na obce rynki. Ze względu na obostrzenia covidowe, a także funkcjonujące embarga w niektórych krajach mogą wpłynąć na funkcjonowanie rynku sadowniczego.

Reklama