Projekt ustawy akcyzowej nie został przygotowany należycie

O projekcie ustawy akcyzowej i trudnościach, z którymi od nowego roku będą się musieli zmierzyć producenci opowiada Magdalena Zielińska, Prezes Zarządu ZP PRW.

Reklama