Grupa Żywiec opublikowała wyniki za pierwsze półrocze 2022 r.

Grupa Żywiec opublikowała wyniki za pierwsze półrocze 2022 r.

W pierwszym półroczu 2022 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Żywiec wyniosły 1 908 mln złotych (w pierwszym półroczu 2021 roku: 1 744 mln złotych) co oznacza wzrost o 9,4%.

Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej Grupy wyniósł 112 mln złotych w porównaniu do 133 mln zysku operacyjnego w pierwszym półroczu 2021 roku (LFL) po odjęciu 159 mln złotych jednorazowego wpływu zwrotu nadpłaconej akcyzy od piw smakowych.

Negatywny wpływ na wyniki Grupy w raportowanym okresie miał duży wzrost kosztów produkcji, w tym kosztów energii, surowców i opakowań oraz podwyżka akcyzy.

Pierwsze półrocze pokazało, że wciąż działamy w pełnym wyzwań i niepewnym otoczeniu. Przy podobnym wolumenie sprzedaży, pomimo podwyżki cen, wzrost naszych przychodów nie zrekompensował dalszej inflacji kosztów. Mamy do czynienia z bezprecedensowym poziomem kosztów energii, surowców i opakowań, których nie udało nam się jeszcze w całości przenieść na finalnego konsumenta.

Simon Amor, prezes zarządu Grupy Żywiec

Jak dodaje Simon Amor: "Dodatkowo wzrost kosztów finansowania związany z podwyżkami stóp procentowych negatywnie wpłynął na nasz wynik netto. Jesteśmy w połowie sezonu i zrobimy wszystko, aby jak najlepiej wykorzystać czas wakacji i wczesnej jesieni do realizacji naszych celów na ten rok. Nasze tegoroczne nowości spotkały się z bardzo pozytywną reakcją konsumentów, a Heineken Silver to według danych Nielsen najlepiej sprzedająca się innowacja tego sezonu.”

W drugiej połowie roku firma zapewnia, że skupi się na budowaniu trwałych relacji z konsumentami, kreowaniu przełomowych innowacji oraz wdrażaniu dodatkowych działań nakierowanych na zarządzanie wzrostem przychodów, by wzmocnić działalność operacyjną.

Grupa będzie również kontynuować programy kontroli i oszczędności kosztów oraz zarządzanie scenariuszowe, aby osiągnąć jak najbardziej optymalny wynik w dynamicznym otoczeniu.


Fot.: www.linkedin.com/company/grupa-zywiec/posts/?feedView=all

Reklama