Grupa Żywiec publikuje wyniki finansowe po 3 kwartałach 2021 r.

Grupa Żywiec publikuje wyniki finansowe po 3 kwartałach 2021 r.

Po trzech kwartałach 2021 roku Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. wypracowała 2 733 mln złotych przychodów netto (3 kwartały 2020r.: 2 986 mln złotych). Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej wyniósł 395 mln złotych (3 kwartały 2020r.: 257 mln złotych).

Rok 2021 jest trudny dla branży piwnej, która wciąż odczuwa skutki ograniczeń pandemicznych z pierwszej połowy roku i znajduje się pod ogromną presją inflacyjną. Według danych firmy Nielsen od początku roku rynek piwa skurczył się o 3,8%.

„Po trudnym pierwszym półroczu liczyliśmy na odbicie w sezonie letnim. Niestety po udanym początku lata, fatalna pogoda w drugiej połowie sezonu negatywnie wpłynęła na konsumpcję piwa, co doprowadziło do znaczącego spadku rynku.

Simon Amor, Prezes Grupy Żywiec S.A.

„W raportowanym okresie Grupa Żywiec zwiększyła przychody z każdego hektolitra piwa dzięki kontynuacji wzrostu piw premium oraz sukcesom innowacji. Żywiec Jasne Lekkie jest w czołówce najlepiej sprzedających się innowacji, co nas bardzo cieszy. Niestety zmiana preferencji i zwyczajów zakupowych konsumentów w znacznym stopniu dotknęła największy segment rynku, czyli lagery mainstream i economy, co skutkuje całościowym spadkiem wolumenu i przychodów”- dodał Amor.

Odpowiadając na sytuację na rynku, Spółka działa w kierunku zwiększenia efektywności, co pozwala częściowo ograniczyć wpływ niższej sprzedaży na wysokość zysku operacyjnego. Na wynik operacyjny wpływa także rozpoznanie przez Grupę Żywiec należności dotyczącej nadpłaconego w latach 2007-2018 podatku akcyzowego od piw smakowych w wysokości 163 mln złotych, jednorazowo obniżając koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów.

Patrząc w przyszłość wyraźnie widać, że stoimy przed bezprecedensowymi wyzwaniami dla branży. Z jednej strony znacząco dotyka nas skokowy wzrost wszystkich kosztów działalności - od surowców, energii, gazu, opakowań po koszty pracy. Z drugiej strony ogłoszony przez rząd wzrost podatku akcyzowego o 10% w 2022 roku i o 5% w kolejnych latach spowoduje wzrost obciążeń podatkowych łącznie o ponad 50% do 2027 roku, podczas gdy branża nie zregenerowała się jeszcze po pandemii i ostatniej podwyżce w 2020 roku.

Simon Amor, Prezes Grupy Żywiec S.A.

„Działając w sytuacji tak dużej niepewności, wynikającej zarówno z pandemii jak i czynników ekonomicznych, Grupa Żywiec będzie realizować strategię budowania wartości w rosnących segmentach rynku. Jednocześnie będziemy odpowiedzialnie zarządzać kosztami i działać w kierunku zrównoważenia rosnącej inflacji”- dodał Amor.

Mając na uwadze trwającą pandemię i ryzyko rozwoju czwartej fali, Grupa Żywiec utrzymuje najwyższe standardy bezpieczeństwa i procedury przeciwdziałające wzrostowi zakażeń, zarówno wśród pracowników, jak i partnerów biznesowych. Spółka elastycznie dostosowuje metody pracy do bieżącej sytuacji. „Jestem bardzo dumny z tego w jaki sposób cały zespół Grupy Żywiec współpracuje i wspiera się wzajemnie oraz pomaga budować silniejszy biznes na przyszłość.

Simon Amor, Prezes Grupy Żywiec S.A.

Pełne kwartalne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Żywiec dostępne jest na stronie www.grupazywiec.pl w zakładce Inwestorzy.

źródło: informacja prasowa

 

Reklama