Solidarność zawarła porozumienie z Krajową Grupą Spożywczą

Solidarność zawarła porozumienie z Krajową Grupą Spożywczą

NSZZ "Solidarność" podpisała porozumienie z Krajową Grupą Spożywczą. Umowa ma być "gwarantem pracy i płacy". Porozumienie przewiduje powołanie specjalnej komisji.

W dniu 21 lipca 2022 roku w siedzibie Ministerstwa Aktywów Państwowych, w obecności wicepremierów Henryka Kowalczyka i Jacka Sasina, zostało podpisane porozumienie pomiędzy przedstawicielami związków zawodowych "Solidarność" z poszczególnych spółek wchodzących w skład Krajowej Grupy Spożywczej a zarządem Grupy, który reprezetowali przezes zarządu Jan Wernicki i członek zarządu Tomasz Olenderek – informuje Krajowa Grupa Spożywcza.

Źródło: KGS

Jak czytamy w komunikacie, "zawarta umowa społeczna to gwarant pracy i płacy, czyli tego wszystkiego, co jest ważne przy zmianach strukturalnych w gospodarce. To zmiany, które służą wzmocnieniu roli państwa jako stabilizatora rynku spożywczego".

W ramach porozumienia ma zostać powołana komisja. W jej skład wejdą przedstawiciele Krajowego Sekretariatu Rolnictwa NSZZ "Solidarność", przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych zawodowych oraz zarządów spółek Grupy.


Foto: KGS