Wpływ Żabki na polską gospodarkę to 5,3 mld zł wartości dodanej w 2021 r.

Wpływ Żabki na polską gospodarkę to 5,3&nbspmld&nbspzł wartości dodanej w&nbsp2021&nbspr.

Grupa Żabka podsumowuje realizację Strategii Odpowiedzialności za 2021 rok. Firma po raz pierwszy przedstawiła wpływ swojej działalności na polską gospodarkę wyrażony kwotą 5,3 miliarda złotych wartości dodanej w 2021 roku oraz liczbą 45,4 tysięcy miejsc pracy utrzymanych w całym kraju.

Nasza firma znajduje się w gronie 1% firm na świecie, które według ratingu EcoVadis najlepiej integrują czynniki ESG ze swoją strategią i działaniami operacyjnymi. Chcemy odpowiedzialnie planować rozwój całej naszej organizacji i ułatwiać zrównoważone wybory miliom klientów, aby były wygodne i odpowiedzialne. Dzięki temu wspólnie dokonujemy rzeczywistych zmian pozytywnie wpływających na nasze otoczenie i środowisko naturalne.

Tomasz Suchański, prezes zarządu Grupy Żabka

Ubiegły rok był jednocześnie drugim rokiem pandemii. W tym czasie bardzo ważnym krokiem dla firmy było powołanie Grupy Żabka, co poskutkowało stworzeniem unikatowego ekosystemu rozwiązań convenience. Stworzenie Grupy wiązało się również z przyjęciem nowego modelu działania, opartego na trzech elementach:

  • transformacji formatu modern convenience,
  • rozwoju technologicznym,
  • integracji odpowiedzialności.

Ecosystem convenience

Żabka Polska nadal stanowi największą jednostkę organizacyjną w ramach Grupy. Obejmuje ponad 8300 sklepów, prowadzonych przez ponad 7000 franczyzobiorców.

Nowa jednostka biznesowa w ramach Grupy – Żabka Future, zajmuje się wyszukiwaniem i tworzeniem biznesów. Dzięki akwizycjom dokonanym przez Żabkę Future, Grupa została poszerzona o silne platformy e-commerce. Wśród nich znalazł się lider cateringów dietetycznych Maczfit oraz marketplace Dietly.pl. Żabka Future to także największa w Europie sieć sklepów autonomicznych Żabka Nano, z których pierwszy otwarty został rok temu.

W ramach nowo powstałego start-upu Lite e-Commerce uruchomiono q-commerce Żabka Jush! oraz Delio.

W obrębie Grupy funkcjonuje również Obszar Strategii i Funkcji Centralnych, złożony z zespołów odpowiadających za wyznaczanie kierunków rozwoju Grupy oraz opracowywanie strategii, w tym ESG, konsumenckich, personalnej i finansowej.

Jak komentuje w komunikacie firma, nowa organizacja pozwoliła utrzymać wysoką dynamikę otwarć sklepów Żabka, których w 2021 roku powstało ponad 1100.

Raport Żabki "Wygodnie i Odpowiedzialnie"

Grupa Żabka swoje działania podsumowała w raporcie "Wygodnie i Odpowiedzialnie". To już czwarta edycja tej publikacji. Informacje, które można znaleźć na blisko 100 stronach prezentują podsumowanie wybranych działań realizowanych przez Grupę Żabka w ramach Strategii Odpowiedzialności w 2021 roku.

Raport zawiera również sprawozdanie z realizacji celów zdefiniowanych w 4 filarach strategicznych:

  • Filar 01 – Zrównoważony styl życia,
  • Filar 02 – Pozytywny wpływ na otoczenie,
  • Filar 03 – Odpowiedzialna organizacja,
  • Filar 04 – Zielona planeta.

Efekty działań zostały w sposób transparentny zaprezentowane i omówione w tabelach z wynikami za rok 2021, a także przedstawione w kontekście wybranych działań podejmowanych przez Grupę w obszarze zrównoważonego rozwoju. W raporcie opublikowano również informacje na temat wsparcia udzielonego różnym grupom interesariuszy podczas epidemii COVID-19, a także obywatelom Ukrainy, od ponad 100 dni dotkniętym działaniami wojennymi.


Fot. mat. prasowe

 

Reklama