Już ponad połowa płatności to te bezgotówkowe. Trend nie słabnie

Już ponad połowa płatności to te bezgotówkowe. Trend nie słabnie

Rośnie udział płatności bezgotówkowych w liczbie transakcji. W punktach handlowo-usługowych wynosił on w 2021 roku już 57%. Pozostałe 43% transakcji wykonano w tym czasie gotówką. Płatności bezgotówkowe zwiększyły swój udział o 3 p.p. w porównaniu do 2020 r. i aż o 11 p.p. w stosunku do roku 2019 – pokazują wyniki badania konsumenckiego przygotowanego dla Fundacji Polska Bezgotówkowa.

Wyraźny wzrost wykorzystania płatności kartowych, który zaobserwowaliśmy podczas pandemii COVID-19 nie słabnie. Konsumenci, którzy przenieśli się na bezgotówkowe transakcje, nie wracają do gotówki. Badanie "Zwyczaje płatnicze a rozwój sieci akceptacji kart w Polsce", przygotowane przez zespół pod kierownictwem dr hab. Michała Polasika dla Fundacji Polska Bezgotówkowa pokazuje utrzymującą się tendencję wzrostową wykorzystania płatności bezgotówkowych w Polsce.

Zmiany, które nastąpiły na przestrzeni ostatnich lat napawają dużym optymizmem. Wszystko wskazuje na to, że kolejna dekada może jeszcze dynamiczniej rozwinąć obrót bezgotówkowy, zwłaszcza biorąc pod uwagę preferencje płatnicze młodszego pokolenia konsumentów.

Joanna Erdman, wiceprezes zarządu, Fundacja Polska Bezgotówkowa

Z danych wynika, że od 2020 r. obieg bezgotówkowy wyprzedza płatności gotówką, osiągając kolejno w 2020 r. 54% udziału w liczbie transakcji zrealizowanych w punktach handlowo-usługowych, a w 2021 r. zwiększając ten wskaźnik do 57%.

Kto przekonał się do płatności bezgotówkowych?

Badanie Fundacji pokazuje, że mężczyźni są nieco większymi zwolennikami płatności bezgotówkowych (59%) niż kobiety (54%). Wyraźną różnicę pod tym kątem widać w zastosowaniu płatności NFC, z których korzysta dwa razy więcej mężczyzn niż kobiet.

9 na 10 respondentów między 18 a 24 r. ż. deklaruje, że płaci bezgotówkowo (89%). Najmłodsze pokolenie, jest również najbardziej ubankowione – 90% z nich przyznaje, że posiada konto bankowe/ROR. Dla porównania wśród osób między 65-75 r.ż. takiej odpowiedzi udzieliło 70% respondentów.

Do płatności bezgotówkowych przekonują się nowe grupy społeczne, np. seniorzy, którzy z jednej strony są najmniej ubankowieni, a z drugiej wykazują otwarte podejście do nowych metod płatności. To pokazuje, jak duży potencjał tkwi nadal wśród konsumentów. Podstawowym impulsem do zmian jest edukacja, która pozwoli przekroczyć barierę niepewności, zwłaszcza wśród osób o niższych kompetencjach cyfrowych.

Joanna Erdman

Do sklepu ze smartphonem

Niemal co czwarty respondent (22%) przyznaje, że korzysta z mobilnych płatności zbliżeniowych przy użyciu technologii NFC. Potencjał płatności telefonem jeszcze nie został w pełni wykorzystany – 47% ankietowanych przyznało, że w przyszłości zamierza płacić za pomocą smartphone’a.

Badanie zwyczajów zakupowych pokazuje, że konsumenci dostrzegają zasadniczą pozytywną zmianę, jaka zaszła w rozwoju sieci akceptacji w większości branż. Potrzeba jest jednak nadal prowadzenia długookresowych i wielowymiarowych działań edukacyjnych, dostosowanych do potrzeb poszczególnych segmentów konsumentów. To właśnie one będą źródłem wiedzy cyfrowej i podstawą do dalszego rozwoju płatności bezgotówkowych w Polsce.

Joanna Erdman

Fot. StockAdobe(leungchopan)

Badanie "Zwyczaje płatnicze a rozwój sieci akceptacji kart w Polsce", przygotowane zostało przez zespół pod kierunkiem dr hab. Michała Polasika dla Fundacji Polska Bezgotówkowa za pomocą wywiadów telefonicznych KANTAR (CATI), wśród ogólnopolskich konsumentów N=1000 w 2022 r.

 

Reklama