Krynica Vitamin zakończyła 2021 rok z blisko 400 mln zł przychodów

Krynica Vitamin zakończyła 2021&nbsprok z&nbspblisko 400&nbspmln&nbspzł przychodów

Krynica Vitamin wypracowała w 2021 roku blisko 400 mln przychodów z całej sprzedaży. W tym sama sprzedaż napojów wygenerowała wynik na poziomie blisko 350 mln zł – co oznacza wzrost o 12% r/r.

Firma w ubiegłym roku odnotowała spadki względem 2020 roku, w którym spółka aktywnie działała na rynku dezyfekantów. W porównaniu do 2019 roku wyniki wyglądają bardzo obiecująco.

Dynamiczny czas dla Krynicy Vitamin

Krynica Vitamin, jeden z największych polskich producentów napojów bezalkoholowych i niskoalkoholowych, w 2021 roku wypracowała łącznie 395,3 mln przychodów ze sprzedaży. Oznacza 11% spadek względem 2020 roku oraz 33% wzrost w porównaniu do 2019 roku. 

W tym czasie podstawowa działalność biznesowa spółki, czyli sprzedaż napojów wygenerowała 12% wzrost przychodów – tj. z 348,5 mln zł w 2020 r. do 389,1 mln zł w 2021 r. 

Miniony rok był niezwykle dynamicznym okresem w rozwoju Krynicy Vitamin, z licznymi zwrotami akcji. Wzmocniliśmy relacje biznesowe z klientami oraz podpisaliśmy nowe kontrakty, co przełożyło się na lepsze wyniki sprzedażowe w naszej podstawowej działalności biznesowej. Wyniki i dynamiki im towarzyszące po odfiltrowaniu sprzedaży i zysków z dezynfektantów uzyskanych w 2020 r. były bardzo dobre. W szczególności widać to w porównaniu do 2019 r. W latach 2019-2021 istotnie poprawiliśmy rentowność EBITDA, która wzrosła z 6,7% do 8,4%. Natomiast rentowność netto poprawiła się z 2,4% do 3,9%, co oznacza ponad dwukrotnie zwiększenie zysku netto z 7,2 mln zł w 2019 r. do 15,6 mln zł w 2021 r. Jesteśmy stabilni finansowo ze znacznym potencjałem dalszego wzrostu.

Piotr Czachorowski, prezes Krynicy Vitamin SA

Pomimo licznych wyzwań na rynku (rosnące koszty energii, surowców i opakowań), bardzo dobre wyniki sprzedażowe przełożyły się na 33,1 mln zł wyniku EBITDA, co stanowi spadek o 62% w porównaniu do 2020 r. i wzrost o 66% w porównaniu do 2019 r.

W okresie styczeń-grudzień ubiegłego roku Krynica Vitamin miała 15,6 mln zł zysku netto, co stanowi odpowiednio spadek o 73% (w porównaniu do 2020 r.) i 115% wzrost (2019 r.).

Zmiany w strukturze sprzedaży. Rośnie udział szklanych opakowań

W 2021 roku Krynica Vitamin wyprodukowała ponad 465 mln sztuk napojów, co stanowi wzrost o 2 p.p. r/r, głównie w puszkach aluminiowych.

W ubiegłym roku nastąpiła znacząca zmiana portfolio pod względem udziału w strukturze sprzedaży. Napoje energetyczne stanowiące do tej pory zwykle około połowę przychodów ze sprzedaży, zmniejszyły swój udział do 39%. Udział drugiej największej kategorii, czyli napojów gazowych (CSD) obniżył się z 37% do 31%.

W roku 2021 istotny udział miała sprzedaż produktów alkoholowych, w szczególności napojów hard seltzer przeznaczonych na rynek amerykański – udział całej kategorii w przychodach Spółki wzrósł z 5% do 25%. Udział produktów na bazie kawy i mleka pozostał na niezmienionym poziomie około 5%.

Zauważamy mniejszy popyt na opakowania PET ze strony naszych klientów oraz malejący udział tego formatu w przychodach Spółki. Rośnie natomiast zainteresowanie produktami z linii szklanej, którą właśnie rozbudowujemy.

Piotr Czachorowski

Eksport ze znaczącym udziałem w sprzedaży

W ubiegłym roku Krynica Vitamin istotnie zwiększyła sprzedaż na rynkach zagranicznych. Udział eksportu stanowił w 2021 r. niemal dwie trzecie całej sprzedaży napojów – 63% (zmiana o 7,3 p.p.).

Największy wpływ na tę zmianę miało podpisanie znaczącego kontraktu na dostawy napojów na rynek amerykański. Spółka kontynuowała rozwój współpracy z dotychczasowymi klientami z Europy. W 2021 roku najważniejszym zagranicznym rynkiem Spółki były Stany Zjednoczone, wyprzedzając Niemcy – dotychczasowego lidera.

Poza Polską Krynica Vitamin realizowała sprzedaż do 30 krajów.


Fot. mat. prasowe

Reklama