Carlsberg Polska opublikował Raport ESG za 2021 rok

Carlsberg Polska opublikował raport ESG za 2021 rok. Podsumowano z nim działania i wyniki firmy w obszarze środowiska, społecznego odpowiedzialności i ładu korporacyjnego.

Wśród najważniejszych działań z obszaru ESG firma wymienia m.in. utrzymanie emisji dwutlenku węgla na poziomie 2,65 kg CO2/hl gotowego piwa oraz spadek względnego zużycia wody na hl uwarzonego piwa z 2,66 hl/hl w roku 2020 do 2,64 hl/hl.

Naszym celem jest warzenie dla lepszego dziś i jutra. Prowadzenie działalności w sposób odpowiedzialny i zrównoważony wspiera ten cel i starania, aby rozwijać lokalne społeczności w sąsiedztwie naszych browarów, troszczyć się o planetę oraz budować wartość dla społeczeństwa.

Mieszko Musiał, prezes zarządu Carlsberg Polska

Raport ESG Carlsberg Polska

W szóstym już raporcie niefinansowym Carlsberg Polska prezentuje m.in. wyniki, jakie zostały osiągnięte w Polsce w ramach globalnej strategii zrównoważonego rozwoju Together Towards ZERO.

Obejmuje ona cztery strategiczne cele:

  • ZERO śladu węglowego,
  • ZERO marnowania wody,
  • ZERO nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu,
  • ZERO wypadków w pracy.

Są one zgodne z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs). Pozostałe tematy raportu zostały wybrane na podstawie badania istotności przeprowadzonego pod koniec 2021 roku, czego wynikiem było m.in. ujęcie w publikacji nowych obszarów, takich jak np. współpraca z dostawcami czy zarządzanie ryzykiem.

W obliczu globalnych kryzysów w tym m.in klimatycznego, kwestie ochrony zasobów naturalnych, troszczenia się o wodę i minimalizowanie emisji CO2, a także szacunku do życia i zdrowia ludzi, czyli ochrony świata jaki znamy, są w mojej ocenie najwyższą koniecznością. Zdajemy sobie sprawę, jak wielką rolę jako biznes mamy do odegrania w tych obszarach. Osobiście wierzę, że tylko działalność biznesowa prowadzona w sposób odpowiedzialny w każdym obszarze - środowiskowym, społecznym i etycznym umożliwia dalszy, stabilny rozwój firmy i buduje prawdziwe zaangażowanie pracowników.

Mieszko Musiał, prezes zarządu Carlsberg Polska
  • KULTURA ZERO WYPADKÓW

Bezpieczeństwo oraz odpowiedzialność za bezpieczne warunki pracy podczas trwającej w 2021 roku pandemii COVID-19, pozostawały priorytetem firmy. 97% pracowników browarów i magazynów Carlsberg Polska uczestniczyło w prowadzeniu obserwacji sytuacji potencjalnie niebezpiecznych. W sumie zgłoszono blisko 29,5 tys. obserwacji, które pomogły zapobiec ewentualnym wypadkom. Wprowadzono również 659 usprawnień w dziedzinie BHP.

Ponadto firma co roku zwiększa zaangażowanie w bezpieczeństwo swoich pracowników także na drogach – już 99% samochodów służbowych jest wyposażonych w AlkoStopy. O jeden, w stosunku do roku ubiegłego, zwiększyła się liczba wypadków ze zwolnieniem lekarskim – ten obszar będzie szczególnie monitorowany w bieżącym roku.

  • ZERO ŚLADU WĘGLOWEGO

Kolejne, realizowane w browarach inwestycje, przyczyniły się̨ do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i cieplnej oraz utrzymania emisji CO2 na tym samym poziomie co w roku 2020 – 2,65 kg CO2/hl gotowego piwa.

Dzięki poprawie efektywności zwrotu opakowań udało się zaoszczędzić 400 ton emisji CO2. 100% energii elektrycznej wykorzystywanej w browarach pochodzi z odnawialnych źródeł energii (certyfikaty pochodzenia). W wyniku stopniowego, od 2017 roku, zmniejszania grubości szkła w butelkach zwrotnych, do końca 2021 roku zaoszczędzono 4587 ton tego surowca.

  • ZERO MARNOWANIA WODY

Dzięki nowym instalacjom odzysku wody w Browarach Kasztelan i Okocim udało się zaoszczędzić 45600 m3 wody.

Przyczyniła się do tego m.in. nowa myjka do butelek zwrotnych w Kasztelanie, która zredukowała zużycie wody w tym browarze aż o 43%. Do uwarzenia 1 hl gotowego piwa w 2021 r. wykorzystywano 2,64 hl wody (czyli o 1% mniej względem 2,66 hl w roku 2020).

  • ZERO NIEODPOWIEDZIALNEJ KONSUMPCJI ALKOHOLU

Carlsberg Polska promuje odpowiedzialną konsumpcję i oferuje coraz większą gamę wariantów bezalkoholowych. W 2021 r. w ofercie pojawiły się 3 nowości (Radler Mango & Marakuja 0,0%, Somersby Strawberry & Lime 0,0% i Carlsberg 0,0%), a dynamika wzrostu wartości sprzedaży piw bezalkoholowych Carlsberg Polska sięgnęła w ub. roku 28,5%.

Łącznie w 2021 roku w ofercie firmy było 12 wariantów piw 0,0%. Jednym z kluczowych działań wspierających odpowiedzialną konsumpcję jest program społeczno-edukacyjny "Trzeźwo myślę". W 2021 r. z przekazem 5. edycji programu zapoznało się ponad 3 mln odbiorców.

Raport ESG Carlsberg Polska za rok 2021 został opracowany zgodnie z międzynarodowymi standardami Global Reporting Initiative – według najnowszej wersji standardu opublikowanej jesienią ub. roku.


Fot.: mat. prasowe (Carlsberg Polska)

Reklama