Lidl i GLOBAL G.A.P. przeciwdziałają utracie bioróżnorodności

Lidl i GLOBAL G.A.P. przeciwdziałają utracie bioróżnorodności

Lidl, podmiot certyfikujący GLOBAL G.A.P. oraz inni partnerzy zakończyli opracowywanie ogólnobranżowego standardu ochrony bioróżnorodności w konwencjonalnej uprawie owoców i warzyw w Europie. W rozwój i pilotaż tego projektu zaangażowani byli rolnicy m.in. z Polski, Niemiec, Włoch oraz Hiszpanii. Dzięki tej współpracy możliwe było uwzględnienie praktycznych wymagań. Nowy moduł dodatkowy został opracowany specjalnie dla wszystkich uczestników rynku, od producentów po dystrybutorów.

Każdego dnia dostarczając klientom żywność oraz najpotrzebniejsze produkty, sieć Lidl Polska jest świadoma swojej odpowiedzialności za ochronę ekosystemów. Utrata bioróżnorodności stanowi egzystencjalne zagrożenie dla ekosystemów, dlatego rozwijając pierwszy standard bioróżnorodności dla rolnictwa konwencjonalnego, Lidl przyczynia się do jej ochrony.

Wprowadzenie pierwszego standardu bioróżnorodności w konwencjonalnej europejskiej uprawie owoców i warzyw pokazuje, jak ważna jest inicjatywa i współpraca. Norma umożliwia teraz ustalenie minimalnych wymagań dotyczących bioróżnorodności w całym sektorze. Jest to symboliczne dla naszej ambicji wprowadzania zmian w całej branży w celu sprostania jednemu z najpilniejszych wyzwań naszych czasów, ochronie bioróżnorodności.

Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR, Lidl Polska

Rozszerzony standard GLOBAL G.A.P. o bioróżnorodności jest już dostępny dla wszystkich uczestników rynku. Lidl będzie pierwszym europejskim sprzedawcą żywności, który będzie pracował z tym standardem i zastosuje go u ponad 250 producentów z różnych krajów europejskich. W kolejnym kroku Lidl zamierza udostępnić go wszystkim europejskim producentom owoców i warzyw.

Udowodniono naukowo, że utrata bioróżnorodności jest największym wyzwaniem dla naszej planety – i dla rolnictwa – obok zmiany klimatu. Dodatek pomaga chronić bioróżnorodność poprzez ustalenie ostatecznej daty przekształcenia naturalnych ekosystemów w grunty rolne, wymagającego planu zarządzania bioróżnorodnością, ustanowienia skuteczniejszych kryteriów ochrony gleby, zintegrowanej ochrony przed szkodnikami i nie tylko. Odniesienie do interakcji gospodarstwa z sąsiednimi krajobrazami jest pierwszym krokiem w kierunku podejścia opartego na krajobrazie – pilnie potrzebnego do powstrzymania utraty różnorodności biologicznej.

Marion Hammerl, prezes Global Nature Fund

Ochrona bioróżnorodności to jedno z największych wyzwań w sektorze spożywczym. „Poszanowanie bioróżnorodności” stanowi zatem jeden z sześciu głównych tematów strategii zrównoważonego rozwoju Lidla. W ten sposób Lidl podkreśla znaczenie zróżnicowanego i nienaruszonego środowiska naturalnego dla własnego biznesu oraz oferty żywnościowej dla lepszego jutra. Wspólny rozwój dodatku GLOBAL G.A.P. jest zgodny z obecną strategią Lidla dotyczącą bioróżnorodności, która obejmuje jasne podejście do wspierania ochrony i zrównoważonego użytkowania bioróżnorodności. Początkowo obejmuje to identyfikację surowców, których uprawa wiąże się ze szczególnie wysokim ryzykiem dla bioróżnorodności. W tym celu opracowano między innymi specjalne narzędzie ryzyka bioróżnorodności.


Więcej informacji o dodatku znajduje się stronie internetowej na GLOBALG.A.P.: https://globalgap.org/biodiversity
 


Źródło: mat. prasowe
Fot. stock.adobe.com/Bits and Splits

Reklama