Nastroje konsumenckie w lutym z chwilową poprawą. Marzec będzie dużo gorszy

Nastroje konsumenckie w lutym z chwilową poprawą. Marzec będzie dużo gorszy

Nastroje konsumenckie w lutym poprawiły się pierwszy raz od pięciu miesięcy, choć wskaźnik nadal utrzymuje się na jednym z najniższych poziomów w ujęciu całorocznym – informuje firma GfK.

Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK, czyli syntetyczny wskaźnik ilustrujący aktualne nastroje Polaków w zakresie postaw konsumenckich, wyniósł w lutym br. -11,4 i wzrósł o 1,9 p.p. w stosunku do poprzedniego miesiąca. Jest to pierwsze odbicie wskaźnika od pięciu miesięcy, jednak wciąż utrzymuje się on na niskim poziomie i niewiele wskazuje na rychłą poprawę statystyk.

Nadal dominuje pesymizm

W lutym ujemne nastroje konsumenckie odnotowano w większości grup wiekowych. Najniższy wskaźnik (-18,6) utrzymuje się w grupie osób, które ukończyły 60. rok życia. Najwyższy wynik dotyczy z kolei najmłodszej grupy (15-22 lata) i wynosi on 4,3. Jest to jednocześnie jedyna kategoria, w której wskaźnik uzyskał wynik dodatni.

W przypadku podziału na płeć, gorsze nastroje konsumenckie można zaobserwować wśród kobiet (-12,8), co jest wynikiem o niemal 3 p.p. niższym niż w przypadku mężczyzn.

Znacznie większe dysproporcje możemy zaobserwować w przypadku różnych poziomów wykształcenia. Zdecydowanie najsłabsze nastroje konsumenckie dotyczą grupy osób z wykształceniem wyższym (-18). Na drugim biegunie znajdują się osoby z wykształceniem podstawowym, gdzie wskaźnik z wynikiem 2,6, poprawił się w ciągu miesiąca aż o ponad 10 p.p.

Ostatnie wydarzenia i szybko zmieniająca się rzeczywistość sprawiły, że z dzisiejszej perspektywy lutowe dane są już mocno nieaktualne. Pierwsza połowa miesiąca, którą opisują powyższe wyniki, przypadła na spadek cen paliwa, wybrane produkty z 0% VAT, oraz dni, w których realnie można było odczuć mniejsze obciążenie kosztowe. Następnie nadszedł koniec lutego i wojna w Ukrainie, która oprócz kryzysu humanitarnego i poczucia zagrożenia już teraz mocno winduje ceny i koszty życia. Trzeba się zatem spodziewać, że wyniki zebrane w marcu pokażą diametralny zwrot względem tego, co zaobserwowaliśmy w lutym i przyniosą powrót pesymistycznych nastrojów.

Szymon Mordasiewicz, dyrektor komercyjny Panelu Gospodarstw Domowych GfK Polonia

Źródło: GfK
Fot.: stock.adobe.com/lado2016

Badanie zrealizowano w dniach 3-9 lutego 2022 r. w ramach wielotematycznego badania omnibusowego e-Bus metodą CAWI (wspomaganych komputerowo wywiadów z respondentami z wykorzystaniem ankiety umieszczonej w internecie) na kwotowej, reprezentatywnej przedmiotowo, ogólnopolskiej próbie n=1000 osób. Struktura respondentów została dobrana z zachowaniem rozkładu wybranych parametrów społeczno-demograficznych odzwierciedlającego rozkład tych cech w populacji generalnej.

Barometr może przyjmować wartości od -100 do +100 i jest to saldo pomiędzy opiniami pozytywnymi a negatywnymi. Dodatnia wartość barometru wskazuje na to, iż w danej fali badania liczba konsumentów nastawionych optymistycznie przeważa nad liczbą konsumentów nastawionymi pesymistycznie. Wartość ujemna barometru oznacza odwrócenie tej proporcji.

Reklama