FPP apeluje o przygotowanie miejsc pracy dla Ukraińców

FPP apeluje o przygotowanie miejsc pracy dla Ukraińców

W obliczu ataku Rosji na Ukrainę Federacja Przedsiębiorców Polskich deklaruje wsparcie dla Ukraińców i kieruje do rządu konkretne postulaty. Jak apeluje FPP: "Konieczne są pilne rozwiązania zapewniające pracę i edukację uchodźcom".

Federacja Przedsiębiorców Polskich apeluje do polskiego rządu o pilne wprowadzenie pakietu rozwiązań, które ułatwią obywatelom Ukrainy dostęp do pracy i edukacji w Polsce. Ponadto FPP oferuje bezpłatną pomoc w zakresie legalizacji dokumentów, zatrudnienia i organizacji pobytu w Polsce.

Naród Polski i Ukraiński od wielu lat łączy zarówno współpraca gospodarcza, bardzo dobre relacje międzynarodowe i dyplomatyczne, a także wymiana handlowa czy rynek pracy. W obliczu tak agresywnego ataku Rosji na Ukrainę Polska ma absolutny obowiązek, aby pomóc Ukrainie i jej obywatelom w każdym możliwym obszarze. W trybie pilnym rząd powinien wdrożyć pakiet rozwiązań ułatwiających obywatelom Ukrainy wjazd do Polski, dostęp do pracy, edukacji, nauki języka, opieki zdrowotnej oraz zapewnić godne warunki życia. Tworzenie obozów dla uchodźców nie będzie dobrym rozwiązaniem – należy przygotować mądry system integracji dla rodzin, które jak najszybciej powinny mieć szansę na normalne życie w Polsce.

Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich

Wśród najważniejszych postulatów kierowanych przez Federację Przedsiębiorców Polskich znajduje się m.in. pozwolenie rodzinom Ukraińców przebywających w Polsce na swobodny wjazd do kraju oraz pierwszeństwo dzieci i osób starszych. FPP apeluje o możliwość wjazdu dla tych osób jedynie na podstawie udokomentowanej tożsamości. Przypominjmy, że do tej pory przy wjeździe potrzebne były także inne wymagania, jak podstawy ubezpieczenia, posiadanych środków finansowych, wizy czy paszportu biometrycznego.

Federacja Przedsiębiorców Polskich apeluje także do rządu o przygotowanie miejsc pracy dla uchodźców ukraińskich i ułatwienie im dostępu do rynku pracy (zwłaszcza w zakresie wymaganych formalności), a także stworzenie platformy dla pracodawców zgłaszających potrzeby kadrowe dla obywateli Ukrainy w języku polskim i ukraińskim.

W postulatach FPP zwraca także uwagę na zapewnienie opieki zdrowotnej i pomocy psychologicznej oraz darmowej nauki języka polskiego dla Ukraińców oraz apeluje o wysyłanie transportów humanitarnych na Ukrainę z ciepła odzieżą, lekami, kocami, opatrunkami, żywnością z długim terminem przydatności, artykułów dla dzieci i niemowląt

Bezpłatna pomoc FPP dla obywateli Ukrainy i Białorusi

Federacja Przedsiębiorców Polskich oferuje także bezpłatną pomoc dla wszystkich potrzebujących w zakresie legalizacji dokumentów, zatrudnienia i organizacji pobytu w Polsce pod adresem: telefon/viber: +48734477773, +48518218305, email: pomoc@federacjaprzedsiebiorcow.pl.

Reklama