Wysyp ofert pracy. Najczęściej poszukiwaniu pracownicy handlu i sprzedaży

Wysyp ofert pracy. Najczęściej poszukiwaniu pracownicy handlu i sprzedaży

W ub.r. w serwisie OLX zamieszczono o 40% więcej unikalnych ofert pracy niż rok wcześniej. W przypadku Pracuj.pl wzrost wyniósł prawie 80%. Z kolei na portalu Praca.pl liczba ogłoszeń zwiększyła się o przeszło 14%. Sporo propozycji związanych było z handlem i ze sprzedażą, sektorem IT, a także z obsługą klienta. Ponadto duże wzrosty zaobserwowano w takich branżach jak e-commerce, HR oraz logistyka.

Pracownicy poszukiwani

W 2021 roku w serwisie OLX opublikowano 1,4 mln unikalnych ofert pracy. To o 40% więcej niż rok wcześniej. Natomiast w przypadku Pracuj.pl widzimy wzrost rok do roku o prawie 80%, z 542,5 tys. do ponad 974 tys. ogłoszeń. Ostatnio większy wybór mieli też użytkownicy serwisu Praca.pl. W 2020 roku liczba ofert pracy wyniosła tam przeszło 422 tys. W kolejnym roku podskoczyła o ponad 14% i przekroczyła 481 tys.

Obserwujemy trend intensywnego wzrostu liczby ofert na rynku pracy. Już w drugim kwartale 2021 roku widzieliśmy przyrost o 29,6%. I ta dynamika utrzymuje się. Nie dziwi to w kontekście intensywnego wzrostu produkcji o 21% w ciągu dwóch ostatnich lat. Równocześnie luka demograficzna i odpływ pracowników cudzoziemskich w czasie pandemii nadal są odczuwalne.

Katarzyna Lorenc, ekspert BCC ds. rynku pracy

Jak zaznacza Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, 2020 rok był okresem bardzo dużej niepewności w odniesieniu do perspektyw na przyszłość. Firmy czasowo wstrzymywały swoje plany związane z rekrutacją. Natomiast 2021 rok był czasem ożywienia gospodarczego oraz odrabiania strat po najtrudniejszej w wymiarze ekonomicznym fazie pandemii. W związku z tym firmy realizowały odłożone na później dotychczasowe plany rekrutacyjne oraz zwiększały zatrudnienie.

W których branżach najłatwiej znaleźć pracę?

Na platformie pracuj.pl w 2021 roku pojawiło się 1,4 mln ofert pracy. Wśród nich najpopulaniejszymi branżami, w których poszukiwano pracowników były:

  • handel i sprzedaż – ponad 265 tys. ogłoszeń (27% wszystkich ofert),
  • IT – przeszło 218 tys. (22%),
  • obsługa klienta – 145 tys. (15%).

Podobnie wyglądała sytuacja rok wcześniej, w 2020 roku, kiedy na pierwszym miejscu również pojawił się handel i sprzedaż (z wynikiem 33%), na drugim obsługa klienta (18%), a na trzecim praca w IT (14%).

Znaczna liczba ofert w branżach związanych z handlem i ze sprzedażą oraz z obsługą klienta ma związek z odbudową popytu konsumenckiego w 2021 roku. Dodatkowym czynnikiem była konieczność zwiększenia obsady kadrowej w wielu firmach. Przesądził o tym rosnący odsetek osób, które nie wykonywały pracy w danym czasie na skutek przebywania na kwarantannie, izolacji lub sprawowania opieki nad dziećmi w okresie nauki zdalnej w szkołach.

Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich

Tendencje te potwierdzają również dane z serwisu Praca.pl, na którym w ubiegłym roku pojawiło się blisko pół miliona ofert. Spory wzrost odnotowano w przypadku pracy w obszarze IT – ok. 85 tys. (2020 rok – 49,7 tys.). Ostatnio na kolejnych miejscach znalazły się sprzedaż i obsługa klienta – 70 tys. (2020 rok – 67,5 tys.), a także praca fizyczna – 44 tys. (2020 rok – 17,9 tys.).

Patrząc na ubiegłoroczne dane z OLX, widać, że trzycyfrowe wzrosty nastąpiły w takich kategoriach, jak e-commerce, HR i logistyka. Silny wzrost zapotrzebowania widoczny jest także w przypadku specjalistów z obszaru obsługi klienta i sprzedaży.

Wiele wskazuje na to, że pomimo ochłodzenia koniunktury w 2022 roku, aktywność rekrutacyjna firm nadal pozostanie ożywiona. Wynika to z występujących w dalszym ciągu niedoborów kadrowych oraz nadal silnego popytu na rynkach krajowym i zagranicznym.

Łukasz Kozłowski

Jak podsumowuje ekspert BCC, w najbliższych miesiącach wiele firm na nowo przeliczy koszty i rentowność działalności po zmianach prawnych i podwyżkach. O wyraźnych trendach będziemy mogli mówić dopiero w drugim i trzecim kwartale.


Źródło: Monday News

Reklama