Centra handlowe wracają do gry. Obroty na poziomach sprzed pandemii

Centra handlowe wracają do gry. Obroty na poziomach sprzed pandemii

Od maja do grudnia 2021 roku średnia odwiedzalność centrów handlowych wyniosła odpowiednio 92% i 127% w porównaniu do 2019 i 2020 roku – podaje Polska Rada Centrów Handlowych. Oznacza to, że galerie handlowe wracają do gry po trudnych miesiącach pandemii.

Polska Rada Centrów Handlowych zaprezentowała najnowsze dane dotyczące obrotów i odwiedzalności centrów handlowych. Obroty notują poziomy sprzed pandemii. Do wyników z 2019 roku zbliża się także odwiedzalność. "Nieco niższa odwiedzalność połączona z obrotami na poziomach z 2019 roku to pozytywne zjawisko w okresach zwiększonej zachorowalności dziennej na COVID-19, które pozwala na generowanie wysokich obrotów" – komentuje PRCH.

Dane PRCH pokazują, że sytuacja centrów handlowych wraca do normy po trudnych czasach pandemii. Wracające do normy odwiedzalność i obroty sklepów zlokalizowanych na terenach galerii handlowych napawają optyzmem, szczególnie, gdy zestawimy je z danymi prezentowanymi przez ZPPHiU (więcej tutaj: Katastrofalna odwiedzalność centrów handlowych. Tak źle jeszcze nie było).

Obroty na poziomie sprzed pandemii

Według PRCH Turnover Index obroty w centrach handlowych w okresie od maja, czyli końca ostatniego lockdownu, do końca grudnia 2021 roku były zaledwie o 0,75% niższe niż w 2019 roku, zachowywały stałą tendencję wzrostową przez osiem wskazanych miesięcy. Porównując je do tego samego okresu w 2020 roku – obroty w 2021 stanowiły 130,1%. W grudniu 2021 roku obroty w centrach osiągnęły ten sam poziom, co w ostatnim miesiącu 2019 roku i jednocześnie były o 24% wyższe niż w grudniu 2020 roku.

Odwiedzalność rośnie

Dane PRCH dot. odwiedzalności centrów handlowych w okresie od maja do końca grudnia 2021 roku pokazują także stały trend wzrostu. Footfall w tych miesiącach wyniósł średnio 92,4% w stosunku do roku 2019 i 126,8% w odniesieniu do roku 2020.

W grudniu 2021 roku ruch w centrach był niższy o 12% niż w analogicznym miesiącu 2019 roku i o 22,6% wyższy niż w roku 2020. Warto nadmienić, że od 1 grudnia 2021 obowiązują limity klientów w placówkach handlowych (1 osoba na 15 mkw.) w kinach, restauracjach i kawiarniach.

Nowy rok rozpoczął się narastającą V, największą dotychczas w rozumieniu liczb, falą pandemii oraz wciąż obowiązującymi limitami. Mimo tego ruch w centrach handlowych w styczniu 2022 był niższy tylko o 2% niż w tym samym miesiącu w 2019 roku.

Nieznacznie niższa niż przed pandemią odwiedzalność centrów handlowych jest normalnym zjawiskiem wynikającym z trwającej wciąż epidemii - w ostatnich tygodniach ponad milion Polaków znalazło się na kwarantannie lub w izolacji - oraz ciągle obowiązujących limitów i ograniczeń m.in. w dostępie do obiektów handlowych. Warto skupić się na obrotach, które są właściwym wskaźnikiem oceny kondycji branży, a one osiągają wyniki sprzed pandemii.

Krzysztof Poznański

Dane dotyczące odwiedzalności centrów handlowych, prezentowane przez PRCH, są gromadzone i kontrolowane przez wyspecjalizowane firmy przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Klienci odwiedzający centra handlowe są liczeni za pomocą kamer 3D zlokalizowanych przy każdym wejściu do obiektu.

Systemy do monitorowania ruchu w centach handlowych bazujące na kamerach 3D charakteryzują się dokładnością pomiaru wynoszącą ponad 95%, podczas, gdy szacowana dokładność danych pochodzących ze śledzenia np. telefonów komórkowych klientów, na które powołują się najemcy centrów handlowych, określana jest jedynie na poziomie około 30%.  Szczegółowe dane są przekazywane do profesjonalnego audytora PwC, który je weryfikuje i poddaje analizie, a następnie w formie zagregowanych raportów przekazuje do PRCH. To wszystko pozwala nam prezentować wiarygodne i rzetelne dane nt. wyników odwiedzalności obiektów handlowych.

Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający PRCH

Prezentowane przez PRCH dane nt. odwiedzalności i obrotów w centrach handlowych pochodzą z ponad 100 obiektów handlowych, których powierzchnia stanowi ponad 33% całego rynku w Polsce. Są one nieprzerwalnie zbierane i analizowane od 2008 roku.


Źródło: PRCH

Reklama