Duże przejęcie w branży packaging. Powstaje lider kategorii opakowań?

Duże przejęcie w branży packaging. Powstaje lider kategorii opakowań?

SIG, światowy lider w dziedzinie aseptycznych opakowań kartonowych, zawartł umowę nabycia 100% udziałów w Scholle IPN, czołowym dostawcą elastycznych rozwiązań z zakresu opakowań, której wartość wynosi 1,36 mld euro. 

Z chwilą połączenia nowa organizacja będzie zatrudniać prawie 8 tys. pracowników w 69 placówkach handlowych i produkcyjnych na całym świecie. Zespół ten będzie obsługiwał najważniejszych klientów na sześciu kontynentach. Ich wspólna technologia i możliwości badawczo-rozwojowe w zakresie odnawialnych substratów papierowych, wytłaczania folii, formowania wtryskowego i urządzeń napełniających wspomagane są przez nastawienie produkcyjne zgodne z ideą Przemysłu 4.0 i dążenie do uzyskania pozycji największego, ekologicznego partnera w dziedzinie opakowań na całym świecie.

Napełnianie opakowania mlecznym produktem (SIG)​​

Transakcja ma nastąpić jeszcze przed końcem trzeciego kwartału 2022 roku. Zostanie sfinalizowana 33,75 mln akcji SIG wyemitowanych z istniejącego kapitału docelowego i 370 mln euro w gotówce. 

Przejęcie Scholle IPN ugruntowało pozycję SIG jako światowego lidera w dziedzinie innowacyjnych i zrównoważonych opakowań do żywności i napojów. Wpisuje się ono w naszą strategię geograficznej i kategorialnej ekspansji, której towarzyszy wzrost udziału w kluczowych rynkach. Poprzez zapewnianie wyraźnych korzyści dla klientów, konsumentów i środowiska, wypracujemy dodatkową wartość dla akcjonariuszy.

Samuel Sigrist, dyrektor generalny SIG

Fuzja SIG i Scholle IPN rozszerza ich wspólną ekspozycję na rozwijające się i odporne rynki końcowe. Asortyment wiodących na rynku rozwiązań SIG w zakresie kartonów do żywności i napojów zostanie poszerzony o produkty Scholle IPN typu worek w pudełku (bag-in-box) i saszetki (spouted pouches) dla klientów detalicznych, instytucjonalnych i przemysłowych.

Z zadowoleniem patrzę w przyszłość działalności połączonych firm i liczę na dalsze wspólne innowacje, jak również na to, że SIG będzie dalej opracowywać substraty opakowań i rozwiązania należące do czołówki w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Laurens Last, prezes i właściciel Scholle IPN

Podczas dorocznego walnego zgromadzenia firmy, które odbędzie się 7 kwietnia 2022 r., Last będzie nominowany do wybrania do zarządu SIG. Ross Bushnell, prezes i dyrektor generalny Scholle IPN, będzie nadal kierował dotychczasową działalnością Scholle IPN oraz dołączy do zarządu grupy SIG po zamknięciu transakcji.


Źródło: Scholle IPN

 

Reklama