ReFlex: innowacyjny projekt recyklingu opakowań elsatycznych

ReFlex: innowacyjny projekt recyklingu opakowań elsatycznych

Rusza pionierski projekt recyklingu opakowań elastycznych pod nazwą „ReFlex" prowadzony przez Nestlé Polska oraz PepsiCo Polska. Jest to pierwsze w Polsce przedsięwzięcie mające na celu zwiększenie zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych po elastycznych opakowaniach wielomateriałowych oraz z tworzyw sztucznych.

Jego istotą jest zwiększenie masy odpadów opakowaniowych po opakowaniach elastycznych, takich jak folie po chipsach czy płatkach śniadaniowych, wysortowywanych przez instalacje komunalne. Finansowany przez obie firmy projekt „ReFlex” pozwoli na zwiększenie poziomów recyklingu tych odpadów w naszym kraju, co przyczyni się do dalszego rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego, a tym samym ochrony planety przed zmianami klimatycznymi.

Zużycie plastiku w Polsce

Według Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Polacy zużywają rocznie około 650 tysięcy ton plastikowych opakowań. Jak podaje Krajowa Izba Przemysłu Spożywczego i Opakowań, niespełna 5% tej masy stanowią elastyczne opakowania z tworzyw sztucznych oraz wielomateriałowe opakowania z przewagą tworzyw sztucznych – są to np. folie po chipsach i innych przekąskach, opakowania po płatkach śniadaniowych, cukierkach, przyprawach czy daniach instant. Do recyklingu przekazywanych jest wciąż za mało tego rodzaju opakowań, głównie ze względu na ich niewielki rozmiar, który utrudnia wydzielenie tego rodzaju odpadów podczas sortownia w instalacjach komunalnych. Tymczasem wykorzystywane do produkcji opakowań tworzywa sztuczne w pełni nadają się do przetworzenia. Odpowiednio zebrane i wysortowane mogą otrzymać drugie życie, by znaleźć zastosowanie w przemyśle budowlanym, transportowym czy meblarskim w postaci np. płyt izolacyjnych, mat wygłuszeniowych czy elementów konstrukcyjnych mebli. 

Czas na zmiany

Jak czytamy w informacji prasowej, istotą przedsięwzięcia jest zwiększenie masy odpadów opakowaniowych po opakowaniach elastycznych, wysortowywanych przez instalacje komunalne. Dzięki środkom finansowym Nestlé i PepsiCo, z jednej strony mieszkańcy będą edukowani o konieczności dokładniejszej segregacji odpadów w domach tak, aby odpady po opakowaniach elastycznych nie trafiały do odpadów zmieszanych, a z drugiej – instalacje będą mogły wysortowywać więcej takich odpadów z przysłowiowego żółtego pojemnika dla zakładów recyklingu.

Dążymy do tego, żeby żadne z opakowań naszych produktów nie trafiało na składowiska czy do środowiska naturalnego. Na wielu polach przyspieszamy działania i zwiększamy inwestycje w tym kierunku. W Polsce postanowiliśmy stać się liderami zmiany, dlatego podjęliśmy wyzwanie, które wielu uznało za nierealne do zrealizowania. Poprzez udział w projekcie ReFlex chcemy pokazać, że możemy mu sprostać. Każde opakowanie elastyczne zawiera cenny surowiec, który należy ponownie wykorzystać. Chcemy zamykać obieg w każdym możliwym obszarze oraz pokazać, jak to zrobić. Jesteśmy pewni, że wspólnie z partnerami osiągniemy cele, jakie sobie wyznaczyliśmy. ​​​​​​

Artur Jankowski, Prezes Nestlé Polska

ReFlex to doskonały przykład realizacji Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta. To dowód, że producenci chcą i potrafią przeprowadzać z własnej inicjatywy ważne przedsięwzięcia zwiększające poziom recyklingu ponad ich zobowiązania prawne. Dzięki takim projektom korzyści odnoszą wszyscy, a najbardziej środowisko, na którym wszystkim nam powinno najbardziej zależeć.

Michał Jaszczyk, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny PepsiCo Polska

Techniczną realizację projektu, tj. współpracę z podmiotami odbierającymi odpady od mieszkańców, instalacjami komunalnymi i zakładami recyklingu, partnerzy projektu powierzyli firmie Eco Solutions, natomiast koordynatorem całego przedsięwzięcia jest zaś Związek Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK.

Projekt ReFlex jest przedsięwzięciem innowacyjnym na skalę całej UE. Pozyskujemy odpady opakowaniowe, które ze względu na ich niewielki rozmiar i wagę dotychczas postrzegane były negatywnie i nie trafiały tam, gdzie powinny, czyli do recyklingu. Postanowiliśmy to zmienić!

Tadeusz Pokrywka, Eco Solutions

W ramach pilotażu przeprowadziliśmy wspólnie z Eco Solutions testy możliwości recyklingu
i zastosowania surowca wtórnego z tych opakowań, analizowaliśmy też ich czystość i właściwości fizyko-chemiczne. Efekty tych działań doprowadziły nas do satysfakcjonujących rezultatów. Wszystko zostało więc przygotowane do uruchomienia dziś projektu na skalę przemysłową. 

Magdalena Dziczek, dyrektor biura Związku Pracodawców EKO-PAK

Zarówno Nestlé, jak i PepsiCo od wielu lat prowadzą działania na rzecz ograniczenia wpływu opakowań, w tym plastikowych, na środowisko. Obie firmy intensywnie pracują nad zbudowaniem przyszłości bez odpadów i stworzenia świata, w którym plastik nigdy nie stanie się odpadem. Partnerzy są członkami międzynarodowych projektów i koalicji, których celem jest wdrożenie rozwiązań gospodarki obiegu zamkniętego, a w efekcie ograniczenie emisji i zatrzymanie zmian klimatu.

 

źródło: Informacja prasowa