GUS zbadał nastroje konsumenckie Polaków. Nie jest dobrze

GUS zbadał nastroje konsumenckie Polaków. Nie jest dobrze

W styczniu br. nastroje konsumenckie uległy pogorszeniu w stosunku do poprzedniego miesiąca. Dotyczy to zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów. To już czwarty miesiąc z rzędu, w którym odnotowano spadek. Jak podaje GUS, bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej wyniósł -29,2, co oznacza wynik o blisko 2 p.p. niższy w stosunku do grudnia ub.r.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) w styczniu br. wyniósł -29,2. Tak niskiego wyniku nie odnotowano od listopada 2020 roku. W porównaniu rok do roku, wskaźnik okazał się niższy o 4,1 p.p. 

Spośród składowych pogorszyły się:

  • ocena przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadek o 4,9 p.p.),
  • ocena przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (spadek o 4,5 p.p.),
  • ocena obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego ( spadek o 0,7 p.p.),
  • ocena obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (spadek o 0,5 p.p.).

Jedyną wartością ze wzrostem jest ocena obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów (wzrost o 1,3 p.p.).

Niebezpiecznie zbliżamy się do poziomów z kwietnia 2020 r., kiedy to wskaźnik przekraczał wartość -35 pkt. Wszystkie składowe wskaźnika odnotowują wartości ujemne. Oznacza to przewagę pesymistów nad optymistami. Z danych wynika, że znacznie gorzej oceniamy obecną jak i przyszłą sytuację gospodarczą kraju niż własnego gospodarstwa domowego. Innymi słowy, jesteśmy przekonani, że ogólnie jest źle, ale w gospodarce jest jeszcze gorzej.

Mariusz Zielonka, ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan

Konsumenci nie mają złudzeń co do przyszłości

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej, który opisuje oczekiwane tendencje konsumpcji indywidualnej w najbliższych miesiącach, spadł o 3,8 p.p. w stosunku do grudnia 2021 roku, wynosząc -23,5. Podobnie jak w przypadku bieżącego wskaźnika, największe spadki odnotowano dla oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego i ekonomicznej całego kraju (spadki kolejno o 4,9 p.p. oraz 4,5 p.p.).

Ocena przyszłej sytuacji gospodarczej kraju, ale i własnego gospodarstwa domowego wskazuje, że Polki i Polacy nie wierzą zbytnio w działanie tarcz antyinflacyjnych lub nie są w stanie ocenić realnie ich wpływu na własne budżety.

Mariusz Zielonka, ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan

Wskaźnik ufności konsumenckiej może przyjmować wartości od -100 do +100. Wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych optymistycznie nad konsumentami nastawionymi pesymistycznie, natomiast wartość ujemna oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych pesymistycznie nad konsumentami nastawionymi optymistycznie. W okresie 03-13.01.2022 r. przeprowadzono metodą wywiadu telefonicznego 1153 wywiady.

 

 

Reklama