Hochland stawia na lokalne społeczności

Hochland Polska dąży do podniesienia standardów rozwoju, ochrony środowiska i poszanowania praw, a także koordynuje interesy zainteresowanych stron we wspólnym podejściu do jakości i zrównoważoności. CSR zdefiniowano tu jako system zarządzania relacjami pomiędzy firmą a otaczającym je środowiskiem, traktując lokalne społeczności jako jeden z priorytetów.

Hochland Polska przeprowadziło w tym roku ankietę zadowolenia z inicjatyw podejmowanych przez firmę na rzecz społeczności lokalnej. To już czwarta edycja, po roku przerwy spowodowanej pandemią. 

Hochland Polska kolejny raz zbadał zadowolenie z podejmowanych inicjatyw

Do wypełnienia ankiety zaproszono wszystkie chętne osoby z rejonu Kaźmierza i Węgrowa. Badanie ankietowe przeprowadzono w listopadzie, zajmowało około 10 minut. Tak, jak w poprzednich latach, na formularzu znalazło się sześć zagadnień. Dystrybucja ankiety była zaplanowana w ramach wydań lokalnych gazet, ale także poprzez internet.  

W ankiecie pytano, czy Hochland Polska jest firmą przyjazną dla środowiska, czy wspiera społecznie ważne inicjatywy, czy wspiera edukację młodzieży, czy wspiera działania promujące aktywność fizyczną, czy angażuje się w rozwój gminy i wreszcie pytamy o ogólny poziom zadowolenia z inicjatyw Hochland Polska wśród lokalnej społeczności. Proponowano cztery możliwe warianty odpowiedzi: zdecydowanie nie, raczej nie, raczej tak, zdecydowanie tak.

W 2021 roku prawidłowo wypełniono 786 ankiet, 110 z nich zostało wypełnionych przez pracowników Hochland Polska. Liczba wypełnionych ankiet w stosunku do poprzedniego badania jest mniejsza, ale biorąc pod uwagę trudną sytuację epidemiologiczną, która obecnie ma miejsce w kraju oraz obowiązujące obostrzenia, można stwierdzić, iż jest to dobry wynik.

Ogólny poziom zadowolenia z inicjatyw Hochland Polska to aż 94% pozytywnych odpowiedzi

Przeanalizowano wyniki ankietowania w ujęciu TOP BOX, czyli podsumowano odpowiedzi „raczej tak” i „zdecydowanie tak” i porównano je z wynikami z lat poprzednich. W stosunku do lat poprzednich zauważa się delikatną zmianę w odpowiedziach respondentów - są oni ostrożniejsi w swoich osądach. Mimo to, we wszystkich pytaniach wyniki odpowiedzi „raczej tak” i „zdecydowanie tak” są na poziomie ponad 90%. Ogólny poziom zadowolenia z inicjatyw Hochland Polska to 94% odpowiedzi „raczej tak” i „zdecydowanie tak”.

Pandemia spowodowała spadek ogólnego zadowolenia z życia, narzuciła narrację i tematy, które stały się piorytetowe dla Polaków. Dla ludzi najważniejsze są zdrowie i bezpieczeństwo bliskich. Uzyskane w tegorocznym ankietowaniu wyniki pokazują, że działania podejmowane przez Hochland Polska są zauważane i dobrze oceniane, z czego jesteśmy bardzo dumni. Społeczność lokalna jest zadowolona i docenia zaangażowanie firmy Hochland Polska w rozwój inicjatyw lokalnych.

Jacek Wyrzykiewicz, PR & Marketing Services Manager w Hochland Polska

Wyniki ankiety są każdorazowo bardzo pomocne w ocenie prowadzonych działań, a także ułatwią planowanie współpracy Hochland Polska z lokalnymi społecznościami na najbliższe lata.

Reklama