GfK: W listopadzie pogłębienie spadku nastrojów konsumenckich

GfK: W listopadzie pogłębienie spadku nastrojów konsumenckich

W listopadzie nastroje konsumenckie Polaków spadły jeszcze bardziej. Syntetyczny wskaźnik ilustrujący aktualne nastroje Polaków w zakresie postaw konsumenckich, wyniósł w listopadzie -9,2 i spadł o 3,3 p.p. w stosunku do poprzedniego miesiąca – wynika z Barometru Nastrojów Konsumenckich GfK.

Negatywne nastroje Polaków uległy pogłębieniu w listopadzie 2021 roku. W porównaniu do poprzedniego miesiąca konsumenci oceniali negatywnie zarówno swoją obecną sytuację finansową, jak też przyszłą.

To też może Cię zainteresować:

Źródło: GfK

Październikowe wyhamowanie spadków nastrojów konsumenckich okazało się tylko chwilowe. Listopad okazał się miesiącem, w którym tendencja spadkowa obserwowana w poprzednich miesiącach powróciła. O dalszym kierunku zmian w nastrojach na przełomie roku decydować będzie sukces lub porażka kilku rządowych strategii  – strategii ożywienia handlu, ponownego otwarcia galerii, a co za tym idzie „uratowania” tegorocznego okresu przedświątecznych zakupów, strategii dotyczącej skutecznego zarządzenia sytuacją wokół dostępności szczepionki.

Agnieszka Sora, prezes i dyrektor zarządzająca GfK

Nadal utrzymują się pesymistyczne nastroje konsumentów

W listopadzie pogorszyła się zarówno ocena bieżącej sytuacji finansowej wśród Polaków (spadek o 2,8 p.p.), jak też przyszłej sytuacji finansowej (spadek o 6,9 p.p.). Istotnemu pogorszeniu uległa również ocena przyszłej sytuacji gospodarczej (-4,4 p.p.).

Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK jest syntetycznym wskaźnikiem, który może przyjmować wartości od -100 do +100. Jest to saldo pomiędzy pozytywnymi i negatywnymi opiniami. W przypadku ocen dotyczących sytuacji finansowej składowe wynoszą -7,5 (obecna sytuacja) oraz -13,4 jeśli chodzi o przyszłą sytuację finansową. Oznacza to, że liczba Polaków nastawiona pesymistycznie do temat finansów własnego gospodarstwa domowego jest wyższa niż tych nastawionych pozytywnie.

Polacy chcą wydawać więcej

Co ciekawe, w listopadzie nastąpił niewielki wzrost skłonności Polaków do zakupów – składowa wzrosła o 0,7 p.p., z poziomu 21,6 do 22,3. Oznacza to, że konsumenci na przestrzeni przyszłych 12 miesięcy planują wydać większą sumę pieniędzy na zakup dóbr trwałych (jak meble, telewizory, komputery) niż podczas ostatniego roku.


Barometr jest zagregowanym wskaźnikiem sporządzanym na zlecenie Komisji Europejskiej, wyliczanym od 1985 roku. Obecnie indeks obejmuje 27 krajów. Dane dla Polski pochodzą z badania GfK współfinansowanego przez Komisję Europejską. Listopadowa edycja badania została zrealizowana w dniach 5-10 listopada w ramach wielotematycznego badania omnibusowego e-Bus metodą CAWI (wspomaganych komputerowo wywiadów z respondentami z wykorzystaniem ankiety umieszczonej w internecie) na kwotowej, reprezentatywnej przedmiotowo, ogólnopolskiej próbie n=1000 osób. Struktura respondentów została dobrana z zachowaniem rozkładu wybranych parametrów społeczno-demograficznych odzwierciedlającego rozkład tych cech w populacji generalnej.

Źródło: GfK

 

Reklama