W październiku nastąpiło pogorszenie nastrojów konsumenckich

W październiku nastąpiło pogorszenie nastrojów konsumenckich

Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK, czyli syntetyczny wskaźnik ilustrujący aktualne nastroje Polaków w zakresie postaw konsumenckich, wyniósł w październiku -5,9 i spadł o 1,9 p.p. w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Po olbrzymim spadku nastrojów konsumenckich spowodowanym pandemią, sytuacja powoli zaczęła się stabilizować. Dopiero w październiku 2021 roku ponownie nastąpiła ich pogorszenie - choć oczywiście nie tak gwałtowne i silne jak w przypadku początku 2020 roku.

W październiku składowe Barometru Nastrojów Konsumenckich kształtowały się następująco:

  •   nastąpiło nieznaczne pogorszenie ocen bieżącej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego – składowa spadła o 0,1 p.p., z poziomu -4,6 do -4,7;
  • nastąpiło istotne pogorszenie ocen przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego – składowa spadła o 6 p.p., z poziomu -0,5 do -6,5;
  • nastąpiło istotne pogorszenie ocen przyszłej sytuacji gospodarczej kraju – składowa spadła o 10,5 p.p., z poziomu -23,4 do -33,9;
  • nastąpił istotny wzrost skłonności do zakupów – składowa wzrosła o 9 p.p., z poziomu 12,6 do 21,6.

 

 

 

Źródło: infoWire.pl