Tarcza antyinflacyjna: czy przedsiębiorcy odetchną od drożyzny?

Tarcza antyinflacyjna: czy przedsiębiorcy odetchną od drożyzny?

Tarcza Antyinflacyjna zakłada szereg zmian, które mają wpłynąć na ceny paliw, energii i żywności. Premier zaprezentował już dokładny plan. Inicjatywę obniżki obciążeń w odpowiedzi na rekordowe wzrosty cen popiera Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP).

ZPP zwraca uwagę na pojawiające się prognozy, które mówią o dalszym wzroście inflacji. "Sytuacja ta wymaga pilnej interwencji. Poza polityką monetarną, istnieją również narzędzia polityki fiskalnej będące do dyspozycji rządu. Bardzo dobrze, że zdecydowano się z nich skorzystać" – komentuje Związek.

Przeczytaj też:

ZPP: obniżki podatków mogą przyczynić się do wyhamowania wzrostu cen

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców ocenił pozytywnie zdecydowaną większość propozycji „Tarczy Antyinflacyjnej” i przyznał, że przewidziane obniżki podatków mogą przyczynić się do wyhamowania wzrostu cen i są jednym ze sposobów odpowiedzi na największy od wielu lat kryzys inflacyjny.

Obniżka cen paliw w opinii Związku będzie ważnym rozwiązaniem nie tylko dla kierowców, ale właściwie dla całego rynku, ponieważ koszty transportu są wliczone w cenę praktycznie wszystkich towarów. Obniżenie podatku VAT na gaz ziemny do poziomu 8% (z obecnych 23%) będzie miał z kolei duże znaczenie w przemyśle energetycznym.

Krokiem w dobrą stronę według ZPP jest także obniżenie kosztów wynikających z narzutów podatkowych na nośniki energii. "To właśnie rosnące ceny energii odpowiadają bowiem za znaczną część ogólnego wzrostu cen – przyczyny tych podwyżek leżą w znacznej mierze poza zakresem oddziaływania władz państwowych, jednak zmniejszenie podatków jest mechanizmem realnie korygującym ten wzrost" – komentuje Związek.

Na pochwałę zasługuje również zapowiadane przez premiera wprowadzanie oszczędności w administracji publicznej. ZPP już od dłuższego czasu postulował o ograniczenie etatyzacji w administracji. Stąd też Związek ocenia pozytywnie już samą zapowiedź szczególnej gospodarności i ostrożności w wydatkowaniu środków publicznych.

Dodatek osłonowy to dalsze obciążenie budżetu państwa

ZPP krytycznie odnosi się do dodatku osłonowego, który ma zrekomensować części społeczeństwa wzrost cen energii elektrycznej i żywności. Objęte tym dodatkiem mają być osoby i rodziny o najniższych dochodach. 

Ma on na celu zrekompensowanie wzrostu cen żywności dla części społeczeństwa. W tym zakresie ZPP wskazuje, że jest to kolejny transfer publiczny mający charakter typowo socjalny i stanowić on będzie dalsze obciążenie budżetu państwa. Zwiększanie systemu świadczeń socjalnych, który jest już i tak rozbudowany, może przynieść skutki odwrotne do zamierzonego, a mianowicie przyczyniać się do wzrostu inflacji.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

 

Reklama