Carrefour chce być liderem w e-commerce. Grupa przedstawiła strategię

Carrefour chce być liderem w e-commerce. Grupa przedstawiła strategię

Dziś w Paryżu podczas "Digital Day" Carrefour przedstawił kluczowe kierunku i cele strategii cyfrowej. Do 2026 roku Grupa potroi wskaźnik GMV (Gross Merchandise Value) swojej działalności e-commerce do poziomu 10 mld euro. Działalność w segmencie cyfrowym ma wygenerować dodatkowy zysk z bieżącej działalności operacyjnej na poziomie 600 mln euro.

W tym celu Carrefour zwiększy swoje inwestycje w sektorze cyfrowym o około 50% w ramach specjalnego planu na lata 2022-2026, z budżetem w wysokości 3 mld euro. W związku z tym Grupa podnosi swój roczny cel inwestycyjny do około 1,7 mld euro, czyli do maksymalnego poziomu przedziału od 1,5 mld euro do 1,7 mld euro zapowiedzianego na początku 2021 roku.

Zgodnie z przyjętymi zasadami w zakresie odpowiedzialności społecznej i środowiskowej Grupa zapowiada osiągnięcie neutralności węglowej swojej działalności e-commerce do roku 2030, czyli 10 lat przed realizacją ogólnego celu Grupy w roku 2040.

Strategia Carrefour w czterech kluczowych obszarach

Carrefour przechodzi transformację od 2018 roku. Obecna strategia bazuje na podejściu „data-centric, digital first” i będzie wdrażana w czterech podstawowych obszarach:

  • Szybszy rozwój działalności e-commerce
  • Wzrost znaczenia biznesu opartego na Data & Retail Media.
  • Cyfryzacja usług finansowych.
  • Gruntowna transformacja tradycyjnych operacji dystrybucyjnych poprzez cyfryzację.

Cyfrowa strategia Grupy będzie bazowała na podejściu „data-centric, digital first” oraz czterech podstawowych kierunkach działania:

Z tradycyjnego detalisty w cyfrową firmę handlu detalicznego

Po 4 latach transofrmacji i ponad 2 mld euro inwestycji Grupa Carrefour wzmacnia swoją pozycję na rynku sprzedaży online. Grupa posiada wspólną platformę logistyczną z ponad 3 700 punktami sprzedaży obsługującymi e-commerce oraz 45 magazynami i cnetrami przygotowania zamówień. 30% systemów informatycznych firmy zostało już przeniesione do chmury.

O sile Grupy stanowią również pokaźne aktywa cyfrowe: 33 miliony pobrań aplikacji Carrefour App, 800 milionów wizyt na platformach cyfrowych na rok, 80 milionów klientów w bazach danych oraz historia 8 miliardów transakcji w największym w Europie data lake.

Po udanym pierwszym planie transformacji chcemy teraz przekształcić Carrefour z tradycyjnego detalisty posiadającego możliwości w zakresie e-commerce w cyfrową firmę handlu detalicznego, która opiera całą swoją działalność oraz model tworzenia wartości na technologiach cyfrowych i danych.

Alexandre Bompard, prezes, dyrektor generalny w Grupie Carrefour

Jak podkreśla Alexandre Bompard, do 2026 roku Carrefour chce w pełni wykorzystać wszechkanałowość, która stanowi DNA Grupy.

Nasze osiągnięcia cyfrowe pozwolą nam rozwinąć nowe źródła przychodów i zysków oraz poprawić wyniki operacyjne całej naszej działalności. Będą one oparte na najwyższej klasy partnerach międzynarodowych, pakiecie dodatkowych inwestycji oraz szkoleniach z technologii cyfrowych dla wszystkich pracowników Grupy. Jestem przekonany, że ten nowy kierunek - „digital first” - istotnie przyczyni się do objęcia pozycji lidera na szybko zmieniającym się rynku.

Alexandre Bompard

Carrefour wkracza w erę Digital Retail

W ciągu czterech lat elektroniczna sprzedaż towarów spożywczych w Grupie Carrefour wzrosła trzykrotnie i była wyższa średnio o 15 p.p. rocznie w stosunku do wzrostu, jaki Grupa odnotowała na swoich rynkach. Należy przede wszystkim zaznaczyć, że Carrefour stał się liderem na rynku dostaw do miejsca zamieszkania w Europie kontynentalnej. Grupa przewiduje, że w 2021 roku jej wskaźnik GMV w handlu elektronicznym wyniesie około 3,3 mld euro. Temu szybkiemu rozwojowi towarzyszyła skrupulatna optymalizacja kosztów, co zaowocowało 11-punktowym wzrostem marży operacyjnej działalności e-commerce od 2019 r., która zmierza w stronę progu rentowności.

Dzięki strategii skupionej na cyfryzacji, Carrefour przekształca swój model i wkracza w erę Digital Retail jako silny gracz mierzący w pozycję światowego lidera. Ten nowy model, oparty na innowacyjności i danych, przekłada się w istotny sposób na wzrost Grupy, zwiększenie jej udziału w rynku i poprawę jej wyników finansowych.

Carrefour przeznaczy na inwestycje w technologie cyfrowe 3 mld euro

W celu wsparcia realizowanej strategii cyfrowej, Grupa mobilizuje zasoby ludzkie i finansowe odpowiadające jej ambicjom. Do 2024 r. wszyscy pracownicy Grupy będą mogli skorzystać z przeznaczonych dla nich szkoleń cyfrowych (ok. 100 000 osób rocznie) organizowanych we współpracy z Google w ramach Digital Retail University. Ponadto, aby usprawnić wymianę doświadczeń i zachęcić do innowacji, Carrefour udostępni wszystkim swoim pracownikom platformę komunikacyjną Workplace from Meta (Facebook).

Carrefour znacząco zwiększy swoje inwestycje w technologie cyfrowe, przeznaczając na ten cel 3 mld euro w okresie od 2022 do 2026 r., co stanowi wzrost o 50% w stosunku do kwot wydatkowanych w ostatnich latach (600 mln euro rocznie w porównaniu do średnio 400 mln euro rocznie od roku 2018). W ten sposób Grupa podnosi swój roczny cel inwestycyjny do około 1,7 mld euro, czyli do górnej granicy przedziału od 1,5 mld euro do 1,7 mld euro zapowiadanego na początku 2021 roku.

 

Reklama