Carrefour ogłosił nowe cele: Neutralność węglowa do 2040 roku

Carrefour ogłosił nowe cele: Neutralność węglowa do 2040 roku

arrefour podnosi cele w zakresie redukcji emisji CO2. Grupa chce osiągnąć neutralność węglową do 2040 roku. W celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla Carrefour do 2030 roku planuje wykorzystanie całkowicie odnawialnej energii elektrycznej, zastąpienie wszystkich fluorowanych czynników chłodniczych płynami naturalnymi i dalsze zmniejszenie zużycia energii.

W 2020 roku wśród celów wyznaczonych w ramach inicjatywy Science-Based Target znalazły się 30% redukcja emisji do 2030 i 55% redukcja do 2040 (w porównaniu z poziomami z 2019). Carrefour już w 2020 roku zredukowal emisję o 9% wyprzedając tym samym cele. 

Od teraz plan działań Grupy na rzecz osiągnięcia neutralności węglowej będzie zakładał jak największe ograniczenie emisji CO2 wynikającej z jej działalności u źródła poprzez zmniejszenie emisji wynikających z działalności Grupy o 50% do 2030 r. (w porównaniu z poziomami z 2019 r.), a następnie o 70% do 2040 r. (w porównaniu z poziomami z 2019 r.), co jest celem zgodnym ze scenariuszem 1,5°C SBTi.

Jak informuje Carrefour tym celu Grupa wykonuje następujące czynności:

  • Wykorzystanie 100% odnawialnej energii elektrycznej do 2030 r. Aby móc to zrobić, Grupa nada priorytet produkcji na miejscu – wytwarzaniu energii elektrycznej na własny użytek lub wprowadzaniu jej do sieci – a następnie zawiera umowy PPA (Umowy na zakup energii). Zużycie energii elektrycznej odpowiadało za 58% emisji gazów cieplarnianych w 2020 r.;
  • Zmniejszenie zużycia energii o 27,5% do 2030 r. (w porównaniu z poziomami z 2019 r.) – to odpowiednik ponad 1 miliona MWh rocznie i 240 000 ton redukcji ekwiwalentu CO2. Redukcja ta równa się rocznym oszczędnościom energii o wartości 100 milionów euro. Zużycie energii odpowiadało za 66% emisji gazów cieplarnianych w 2020 r.;
  • Zmniejszenie emisji wynikających ze stosowania czynników chłodniczych o 50% do 2030 r., a następnie o 80% do 2040 r. W szczególności będzie to polegać na zastąpieniu fluorowanych czynników chłodniczych nowymi obiektami wykorzystującymi CO2, zgodnie z europejskimi przepisami dotyczącymi F-gazów. Zużycie czynnika chłodniczego odpowiadało za 34% emisji CO2 w 2020 roku.

 

 

Reklama