Rząd zamyka sklepy w niedziele. Nowe przepisy z podpisem Prezydenta

Rząd zamyka sklepy w niedziele. Nowe przepisy z podpisem Prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę zaostrzającą zakaz handlu w niedzielę. Zmiany wejdą w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

  • 19 października Prezydent podpisał ustawę zaostrzającą zakaz handlu w niedziele.
  • Otwarte będą mogły być jedynie placówki, których przychód z usług pocztowych wyniesie co najmniej 40% przychodu ze sprzedaży detalicznej.

Oznacza to, że większość sklepów, którym dotychczas udało się ominąć niedzielny zakaz handlu, wkrótce będą musiały ponownie zamknąć się dla klientów w większość niedziel w roku. Na ten moment na luce prawnej skorzystało blisko 20 sieci oferując świadczenia pocztowe, w tym m.in. Żabka, część hipermarketów Carrefour, Biedronka czy Lidl. 

Jak zaznacza Kancelaria celem ustawy jest "wyeliminowanie nieprawidłowego stosowania zawartych w ustawie wyłączeń pozwalających na prowadzenie handlu i wykonywanie czynności związanych z handlem w niedzielę i święta".

Zmiany w ustawie przewidują m.in.:

  • uwarunkowanie wyłączenia placówek pocztowych spod zakazu handlu od pocztowego charakteru przeważającej działalności placówki,
  • ustawowe określenie pojęcia „przeważająca działalność”, które ma oznaczać działalność wykonywaną w danej placówce handlowej i stanowiącą co najmniej 40% miesięcznego przychodu ze sprzedaży detalicznej,
  • umożliwienie korzystania przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną (który prowadzi handel wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek) z nieodpłatnej pomocy małżonka, dzieci własnych, dzieci małżonka, dzieci przysposobionych, rodziców, macochy, ojczyma, rodzeństwa, wnuków i dziadków,
Reklama