Unilever zmienia plany dotyczące ESG. Cele okazały się być nierealne

Unilever zmienia plany dotyczące ESG. Cele okazały się być nierealne

Unilever zamierza odroczyć w czasie część zobowiązań dotyczących zrównoważonego rozwoju, a niektóre zupełnie porzucić. Zmieniły się między innymi cele dotyczące opakowań plastikowych. 

Unilever łagodzi plany w zakresie ESG

W wywiadzie udzielonym dla brytyjskiego Bloomberga, CEO Unilevera, Hein Schumacher, potwierdził plany dotyczące złagodzenia celów firmy odnoszących się do zrównoważonego rozwoju. Zmiany te odnoszą się między innymi do zużycia tworzyw sztucznych i wynagrodzeń.

Podczas rozmowy Schumacher poinformował o odejściu firmy od celu, jakim jest zredukowanie zużycia pierwotnych tworzyw sztucznych o 50% do 2025 roku. Okazuje się jednak, że cel był nierealny. Zamiast tego producent zadeklarował redukcję na poziomie 33% do 2026 roku. 

Zmiany w obrębie opakowań i wynagrodzeń

Unilever odpuszcza także zobowiązanie dotyczące opakowań nadających się do ponownego użycia, recyklingu lub kompostowania. Wstępnie producent zakładał, że do 2025 roku zasada ta będzie dotyczyła wszystkich wprowadzanych do obrotu opakowań. Teraz Unilever przekłada to zobowiązanie do 2030 roku w przypadku sztywnych tworzyw sztucznych i do 2035 roku w przypadku elastycznych opakowań z tworzyw sztucznych.

Nasze zaktualizowane zobowiązania są bardzo ambitne, ale są również celowo i bezwstydnie realistyczne. Jesteśmy zdeterminowani, aby Unilever wywiązał się z nich, tak jak jesteśmy zdeterminowani, aby osiągnąć nasze cele finansowe. Chcemy wyznaczyć ambicje w zakresie zrównoważonego rozwoju, które są wiarygodne, i w których realizację wierzymy.

Hein Schumacher, Unilever CEO

Zmiany ogłoszone przez Schumachera dotyczą także polityk wynagrodzeń. Do tej pory firma zobowiązała się do płacenia bezpośrednim dostawcom płacy wystarczającej na utrzymanie się do 2030 roku. Obietnicę tę zastąpiono pokryciem kosztów odpowiadającym za połowę rocznych wydatków na towary i usługi do 2026 roku. 

Informacja o złagodzeniu wielu zobowiązań środowiskowych pojawiła się miesiąc po zapowiedzi dotyczącej wydzielenia segmentów lodów Unilevera i zwolnienia około 7500 pracowników na całym świecie. 


foto: mat. prasowe