Eurocash: "rok 2023 zakończyliśmy lepszym wynikiem niż rekordowy rok 2022"

Eurocash: "rok 2023 zakończyliśmy lepszym wynikiem niż rekordowy rok 2022"

Grupa Eurocash zakończyła 2023 r. ze stabilnymi wynikami finansowymi, pomimo wymagających warunków makroekonomicznych dla sektora sprzedaży detalicznej.

Grupa skupiała się na przygotowaniu i wdrażaniu celów strategicznych w obszarze integracji hurtu, rozwoju narzędzi cyfrowych oraz rozwijaniu modeli detalicznych.

Dzięki temu jest przygotowana na wzmacnianie swojej pozycji na rosnącym rynku w 2024 i 2025 r.

Zgodnie z naszymi założeniami, rok 2023 zakończyliśmy lepszym wynikiem niż rekordowy rok 2022, zarówno jeśli chodzi o zysk netto, jak i EBITDA. Skupiliśmy się na usprawnianiu działań Grupy, zwiększeniu efektywności, poszukaniu i wdrożeniu synergii, a także na konsekwentnym wprowadzaniu w życie założeń strategii biznesowej na lata 2023-2025.

Paweł Surówka, prezes Grupy Eurocash

Jak dodaje prezes Grupy Eurocash, istotnie zostało zmniejszone także zadłużenie i nastąpiła poprawa jego profilu - wydłużenie terminów zapadalności. Wskaźnik zadłużenia, liczony jako dług netto do zysku EBITDA, spadł do poziomu 0,62, co jest zgodne ze strategią. "Przeszliśmy trudny dla gospodarki i klientów czas, wzmacniając Grupę" - dodaje Paweł Surówka.

Wyniki Grupy Eurocash

  • Zysk netto Grupy Eurocash w 2023 r. wyniósł 145 mln zł i był o 62% wyższy niż rok wcześniej.
  • 5,2% wzrosły przychody ze sprzedaży, które osiągnęły 32,5 mld zł.
  • Grupa wypracowała 1 065,5 mld zł zysku EBITDA (tj. zysk operacyjny powiększony o amortyzację). To o 6,5% więcej niż przed rokiem, przy zachowaniu stabilnej rentowności sprzedaży.
  • 28% większe niż przed rokiem były przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, które wyniosły 1 139 mln zł.
  • Ostatnie trzy miesiące 2023 r. przyniosły 326 mln zł zysku EBITDA. To już dziewiąty wzrostowy kwartał z kolei.
  • Na przełomie roku 2024, Grupa Eurocash wdrożyła głęboki plan oszczędnościowy, który w średniej perspektywie zrównoważy negatywny wpływ inflacji kosztowej, w szczególności związanej ze wzrostem płacy minimalnej. Związane z tym koszty restrukturyzacyjne obciążyły wynik pierwszego kwartału, który kształtował się na poziomie 139 mln
  • Duży Ben i Frisco ze wzrostami 32% i 20% za Q1 2024.
  • Grupa konsekwentnie realizuje strategię na lata 2023-2025, dzięki czemu stanie się wiodącym i zintegrowanym dystrybutorem FMCG w Polsce.

Grupa zaprezentowała także wstępne wyniki za pierwszy kwartał 2024 r. Przychody wyniosły 7,590 mln zł (stabilnie r.d.r.), a zysk na poziomie EBITDA wyniósł 139 mln zł.

Pierwszy kwartał jest tradycyjnie najsłabszy dla handlu detalicznego, a w tym roku wynik był dodatkowo osłabiony przez wzrost kosztów pracy minimalnej oraz jednorazowe koszty restrukturyzacji, które sięgnęły 11 mln zł. 
 

2024 będzie rokiem, w którym stopniowe wdrożenie naszej strategii zacznie przynosić widoczne efekty. Widzimy pierwsze wyniki transformacji, której dokonujemy w sieci Delikatesy Centrum, znacząco poprawiając jej atrakcyjność konsumencką i pozycjonowanie cenowe. Integracja naszych spółek hurtowych pomogła nam stworzyć zupełnie nową jakość usług dla naszych klientów.

Paweł Surówka, prezes Grupy Eurocash

Segment hurtowy poprawia efektywność 

W segmencie hurtowym Grupa Eurocash skonsolidowała działania poprzez wprowadzenie marki parasolowej Moje Sklepy, która obsługuje sieci ABC, Groszek i Euro Sklep.

Rozwijała sieć zintegrowanych systemów kasowych EuroPlatform, flagową platformę eurocash.pl, a także przygotowała połączenie Eurocash Dystrybucja i Eurocash Cash & Carry.

Sprzedaż towarów realizowana w 2023 r. przez segment hurtowy odpowiada za 72% skonsolidowanych przychodów. Jej wartość wyniosła 23,4 mld zł, o 5% więcej niż w 2022 r.

Zysk EBITDA wzrósł o 3,5% do 842 mln zł, dzięki czemu marża utrzymała się na poziomie 3,6%.

W tym segmencie Grupa Eurocash jest niekwestionowanym liderem rynku.

W segmencie detalicznym Eurocash pogłębia relacje z klientami

Segment detaliczny, czyli m.in. sieć Delikatesy Centrum oraz supermarkety własne i partnerskie, wypracował 8 mld zł sprzedaży. Wzrost wyniósł 4,2%.

W tym obszarze Grupa Eurocash skupiała się nad optymalizacją współpracy z franczyzobiorcami, których efektem jest nowa strategia DC 2.0.

Zakłada ona, że Delikatesy Centrum będą się rozwijały w oparciu o dogłębną wiedzę franczyzobiorców o konsumencie, nie tylko o statystyki. Będą marką numer jeden w segmencie supermarketów proximity oraz najbardziej konsumencką siecią na rynku.

Paweł Surówka, prezes Grupy Eurocash

Grupa opracowała w ubiegłym roku i obecnie testuje nowy model sklepu Delikatesy Centrum, co ma poprawić doświadczenie zakupowe konsumentów i zwiększyć atrakcyjność sieci. 

Segment Projekty podąża za trendami w e-handlu

Najwyższe wzrosty obrotów widać w segmencie Projekty – czyli Frisco i Duży Ben. Ich sprzedaż zwiększyła się o 21% i wyniosła 925 mln zł.

Jak zaznacza prezes Grupy Eurocash, segment e-grocery w Polsce rozwija się z dużą dynamiką, dlatego Grupa zainwestowała w rozbudowę zautomatyzowanego centrum logistycznego Frisco, które w tym momencie posiada wystarczające zasoby, by osiągnąć próg 1 miliarda złotych przychodów.

Oznacza to, że  Frisco może osiągnąć pełną rentowność jako spółka, bez dalszej konieczności inwestycji kapitałowych.

Strategia Grupy w trakcie realizacji 

Strategia biznesowa Grupy Eurocash na lata 2023-2025 opiera się na trzech filarach: integracji działań w segmencie hurtowym; doskonałej organizacji współpracy z franczyzobiorcami; oraz budowaniu przewag konkurencyjnych na bazie digitalizacji i zarządzania danymi.

Zintegrowaliśmy z początkiem roku działalność hurtową, rozwijamy EuroPlatformę, której skala sięga już 13 tysięcy POSów, transformujemy Delikatesy Centrum w wiodącą sieć supermarketów proximity na polskim rynku. Frisco umacnia swoją pozycje niekwestionowanego lidera na rynku, wykorzystując m.in. potencjał nowego, drugiego magazynu pod Warszawą, a także wyjście z Polski litewskiej Barbory.

Paweł Surówka, prezes Grupy Eurocash

Obecnie Grupa skupia się na generowaniu efektywności kosztowej oraz rozwijaniu technologii cyfrowych, które są głównym źródłem przewagi konkurencyjnej dla jej klientów.


Fot.: mat. prasowe