Polski biznes oswoił się z inflacją z wyjątkiem jednej branży

Polski biznes oswoił się z inflacją z wyjątkiem jednej branży

W najnowszej, grudniowej, edycji Barometru EFL jedna na trzy firmy uważała, że kondycja ich biznesu w najbliższych miesiącach pogorszy się przez inflację. Choć wynik może wydawać się wysoki – zanotował spadek o 11 punktów procentowych w ciągu jednego kwartalu. Nie dotyczy to jednak każdej branży w równym stopniu. Jeden segment nadal znacznie obawia się wzrostu cen.

"Negatywny wpływ inflacji na działalność firm w Polsce z kwartału na kwartał jest coraz słabszy, choć grupa >obawiających się< wciąż pozostaje liczna" – donoszą autorzy Barometru EFL. Wnioski z najnowszego badania nie powinny być dużym zaskoczeniem. Przypomnojmy, że wzrost cen rzeczywiście hamuje. Inflacja w grudniu 2023 wyniosła 6,1% rok do roku. Był to zatem dziesiąty miesiąc z rzędu, w którym wskaźnik ten malał.

Inflacyjne obawy

Z Barometru EFL na I kwartał tego roku wynika, że inflacja wciąż wywołuje obawy wśród polskich przedsiębiorców, jednak grupa "obawiających się" z kwartału na kwartał jest coraz mniejsza.

Jedna trzecia uważa, że wzrost cen "odbije się" negatywnie na prowadzonej działalności w najbliższych miesiącach. W stosunku do wcześniejszego pomiaru z końca ubiegłego roku wynik jest niższy o 11 p.p. (44% w IV kwartale 2023 roku). Na wysokim poziomie pozostaje odsetek przedsiębiorców przewidujących stagnację sytuacji (43% vs. 47% w IV kwartale 2023 roku). 

Biorąc pod uwagę wielkość firmy – podobnie jak kwartał wcześniej im większa firma tym mniej obawia się negatywnego wpływu inflacji na swój biznes. 20% średnich firm uważa, że przez wysoką inflację ich działalność gospodarcza w najbliższych miesiącach może ulec pogorszeniu. W grupie mikro i małych firm ten odsetek wynosi po 37%.

HoReCa w gorszych nastrojach

Każda branża nieco mniej obawia się inflacji niż pod koniec ubiegłego roku. Podobnie jak kwartał wcześniej, największy odsetek przedsiębiorców, którzy obawiają się negatywnego wpływu inflacji na prowadzony biznes, występuje w HoReCa. Blisko co drugi hotelarz lub restaurator obawia się rosnących cen (48%). Jednak warto podkreślić, że w ujęciu kwartalnym widzimy znaczący  spadek negatywnych opinii. W IV kwartale ubiegłego roku wskaźnik wynosił  62% .

Najmniej o swoją przyszłość – również podobnie jak kwartał wcześniej – obawiają się firmy transportowe, wśród których tylko 15% zapytanych boi się negatywnego wpływu rosnących cen na działalność. To o 14 p.p. mniej niż w IV kwartale 2023 roku. W budownictwie 30% firm obawia się inflacji (- 8 p.p.), w handlu 35% (-16 p.p.), w przemyśle 27% (-14 p.p.).

Barometr EFL jest syntetycznym wskaźnikiem informującym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu (tj. rozwoju rozumianego, jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów związanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansją na nowe rynki i maksymalizacją zysków, co jest związane z inwestycjami w środki trwałe). W najnowszym badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm. Aktualna edycja badania odbyła się od 1 do 23 grudnia 2023 roku.


foto: stockadobe(Friends Stock)

Reklama